שיעורי חינוך

הוראה ולמידה - שנה אי

מרצים:

זהבה ברקני

הקורס עוסק בתיאוריות עכשוויות הדנות במושגים ובשיקולי הדעת הפדגוגיים והדידקטיים המקובלים כיום בתחום החינוך, ההוראה והלמידה. דגש מיוחד יינתן לדיון בנושאים: 1. אינטליגנציות מרובות, קונסטרוקטיביזם, יצירתיות. 2. הוראת האמנות בעידן הפוסט מודרני.

קורס חובה
סמינריון שנתי

סוגיות באוכלוסיות מיוחדות - שנה א'

מרצים:

גליה רן כשכש

ילאור השינויים במערכת החינוך בארץ, הכוללים עליה במודעות ובמספר התלמידים המאובחנים עם לקויות למידה והפרעת קשב מחד ושילוב של תלמידים עם מוגבלויות שונות ומורכבות בכיתות רגילות מאידך, מורים נדרשים לידע והכירות עם המאפיינים הייחודיים של תלמידים אלו.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

במסגרת הקורס תינתן לסטודנטים הזדמנות להכיר את המאפיינים הייחודיים של תלמידים עם לקויות שכיחות הלומדים בכיתה, לרבות תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז, וכן של תלמידים המשתלבים בכיתה מתוקף חוק החינוך המיוחד, לרבות תלמידים עם אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ושיתוק מוחין. בנוסף, יחשפו הסטודנטים לעקרונות מרכזיים של דרכי הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית.

מבוא לפילוסופיה של החינוך - שנה אי

הקורס דן ביסודות הפילוסופיים של החינוך האסתטי, דרך הכרות עם עמדות בולטות בתחום זה בהיסטוריה של מחשבת המערב
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

קריאה מודרכת בטקסטים ביקורתיים (אוריינות אקדמית) - שנה אי

תרגול בקריאת מאמרים אקדמיים בנושאים של אומנות וחינוך ובכתיבה אקדמית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא ללסוציולוגיה- שנה אי

הקורס מקנה יסודות ראשונים של חשיבה על אומנות וחינוך מנקודת מבטן של הסוציולוגיה ותיאוריות של ביקורת התרבות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אימוני הוראה - שנה ב'

מרצים:

זהבה ברקני / זמירה פורן ציון

מטרת ההתנסות בבית הספר היא שילוב של אמנות וחינוך בפרויקטים הבית- ספריים ופיתוח זהות מקצועית כמחנכים. הסטודנט יתנסה במהלך השנה בבית הספר המאמן בהוראה במרכז האמנות במפגש שבועי בן 4 שעות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בשעתיים הראשונות הסטודנטים יוצרים מפגש עם קבוצת ילדים דרך תרגיל באמנות ובשעתיים הנוספות מתרחשת למידה על ההתנסות עם הילדים תוך כדי העלאת מקרים לבירור ולימוד. כל זוג סטודנטים מלמד קבוצת ילדים. המפגש כולל היכרות, תרגיל באמנות ושיח עם הילדים תוך כדי עבודה. בסוף כל מפגש מתקיימת תערוכת תוצרים. כל חודשיים הסטודנטים אוצרים תערוכה מעבודות הילדים.
 

דרכי הוראה - שנה ב'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהמחשה, הלכה למעשה, של אופני הוראת האמנות במסגרת התיכונית. במהלך הקורס תיערך סקירה מקיפה של תכניות הלימודים השונות, ויילמדו שיטות שונות של הוראה, יצירת מערכי שיעור, הקניית חומר ובניית סיורי גלריות. כמו כן יידון בהרחבה תפקידו של המורה כסמכות אינטלקטואלית בכיתה. מחצית הקורס תוקדש לדיון פרונטלי, ואילו מחציתו השניה תוקדש לתרגולי מצגות פרונטליים על ידי המשתתפים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת הלמידה וניהולה – אמנות - שנה ג'

מרצים:

ד"ר נאוה סביליה שדה

הקורס עוסק בהיבטים השונים של הערכה וניהול הלמידה ותוצאותיה, מתוך הנחת יסוד לפיה הקניית כלים לאומדן הישגים וביצועים עשויים להקנות יכולת להערכה אישית והערכת לומדים. הקורס יחדד את אופני ההתבוננות הביקורתית ביצירת אמנות של אמנים בוגרים ושל לומדים; יוקנו מיומנויות של הערכה בקריאה וכתיבת טקסטים ועמידה בפני קהל, וכן, יוקדש פרק מיוחד להערכה באמצעות בחינה: דיון בסוגים שונים של בחינות, אופני חיבור בחינה עיונית; בחינת הגמר באמנות (הבגרות המעשית) – הערכה וביקורת.
קורס חובה
קורס שנתי

מבוא לפסיכולוגיה- שנה גי

הקורס יעסוק בתהליכים הפסיכולוגיים, הקוגניטיביים והרגשיים העומדים בבסיס תהליכי ההוראה- הלמידה. במהלכו, יוקנו מושגי יסוד מתוך תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות בתחום.

קורס חובה
קורס שנתי

סמינריון חברתי - שנה ג'

שיעור של אקטיביזם בחינוך המדגיש את המשמעות החברתית והערכית של המעשה החינוכי. הסטודנטים/ות יכתבו עבודת חקר בתחום החינוך ביחס לפעילות חינוכית-חברתית שיבצעו במהלך שנת הלימודים.

קורס חובה
סמינריון שנתי