קטלוג בוגרים 2011

ראש החוג לאמנות - יעל אילת ון-אסן

ב 36- השנים בהם פעל בית-ספר לאמנות במבנה של קלישר 5, הוא עבר גלגולים רבים. מבית ספר שמיקד את פעילותו במדיום הציור, דווקא בשנים בהן היווה העיסוק המושגי את חוד החנית של עולם האמנות, הוא ריכז אליו בשנות ה 90- אמנים הפועלים במדיומים שונים, מהבולטים והמשפיעים שפעלו בארץ באותה התקופה. ככזה הוא ביסס את מעמדו כאלטרנטיבה למוסדות המרכזיים ללימודי האמנות בארץ.
צירופו בראשית שנות ה 2000- למכללה להוראת טכנולוגיה, הוביל לשינוי נוסף בדגשים התוכניים שנלמדו במסגרתו. במקביל לעיסוק בתחומי האמנות המסורתיים, הושם דגש על פיתוח העשייה האמנותית בתחום המדיה הדיגיטלית, ובטריטוריות החדשות בתוכן פועלת האמנות בראשית המאה ה 21- . השינויים אותם עבר, שהאחרון בהם היה שילובו בביה“ס לאמנויות של סמינר הקיבוצים, התרחשו במקביל לתמורות שעברו על הסביבה בה הוא ממוקם. מפעילות בתוך ”האחוריים“ של שוק הכרמל, בשוליה של שכונת כרם-התימנים, הפך בית-הספר להיות חלק ממתחם אמנות אוטונומי. המרכז לאמנות עכשווית שהוקם בתחומו, כמו גלריות נוספות שנפתחו בעקבותיו בקרבת מקום, מהווים מניע וסימפטום לתהליך
אורבני רחב יותר במסגרתו מחליף החדש על מופעיו השונים, את הישן, הפיזי, וגורם בהדרגה להיעלמותו. 

בעבודות של בוגרי המחזור המוצגות בתערוכה, בולט הניסיון ”ללכוד“ את הממשי, בעולם בו המציאות מתווכת ומתקיימת ברבדים רבים שלה באמצעות הווירטואלי. התערוכה המבוססת ברובה על הקרנות וידאו, בוחנת מצעים שונים בהם הווירטואלי נפגש עם הממשי ומטעין אותו במשמעויות אונטולוגיות חדשות ובחוויה שונה של חומריות, ממשות ונוכחות. במאמרו ”ממציאות וירטואלית לווירטואליזציה של הממשות“ 1. טוען סלבוי ז‘יז‘ק, כי גם המציאות ה“ממשית“ וגם הווירטואלית הן אופנים של חווית העולם באמצעות הפנטזיה. למציאות המדומה המתקיימת באמצעות הווירטואלי, תפקיד חשוב בהבניית החוויה של הממשי. זאת, משום שהיא מממשת מטאפורה שבאמצעותה אנו יכולים להבין ולזכור את המבנה
הבסיסי של הפנטזיה הקיים ביסוד כל מציאות שאנו חווים, או לחלופין, להתמודד עם מצבים טראומתיים אותם אין אנו מסוגלים להטמיע לתוך המציאות.

”מראית העין“, הנוצרת בכל אחת מהעבודות המוצגות, נוקטת באסטרטגיה שונה לממש אותה. היא משקפת את הדרכים באמצעותם מתעמתים יוצריהן עם מצבים הקשורים בביוגרפיה האישית שלהם ובשאלות חברתיות רחבות יותר המערבות מצבים טראומטיים או מממשות פנטזיות קיומיות. אין ספק כי היא גם תוצר של סביבת הלימודים המסוימת בתוכה נוצרה. הסטודנטים המציגים בתערוכת הבוגרים הנוכחית, נמנים על המחזור האחרון שיסיים ארבע שנות לימודים מלאות במבנה בקלישר. זאת, לפני המעבר לקמפוס האמנויות של סמינר הקיבוצים הממוקם בצפון העיר. המעבר לקמפוס החדש בשנה הבאה, יפגיש את הסטודנטים עם סביבת לימודים שונה שקרוב לוודאי תייצר זיקה אחרת בין ה“ממשי“
לווירטואלי.