קטלוג בוגרים לשנת 2009

תערוכת הבוגרים השישית של החוג לאמנות כוללת 11 סטודנטים המציגים במגוון מדיה: עבודות וידאו, אנימציה, מיצג, מיצבי וידאו, הדפסי נייר, פיסול וצילום. העבודות עוסקות במגוון נושאים במרכזם עיסוק בשאלות של זהות, שייכות, מוות, גופניות, כמו גם בשאלת המבט ומעמדו של האמן. רק עבודה אחת עוסקת במציאות הישראלית הקונקרטית על מאפייניה המורכבים.