תנאי קבלה להסבת אקדמאים להוראה

 

קהל היעד של התכנית

 • אקדמאים בעלי תואר ישראלי מוכר.
 • אקדמאים בעלי תואר אקדמי מחו"ל נדרשים להציג תרגום מאושר של גיליונות הציונים ואישור על שקילה של התואר ממשרד החינוך. אישור המסמכים מתבצע על ידי ועדה אקדמית מטעם המכללה.
 • מורים אקדמאים בעלי תעודת הוראה המעוניינים לשנות את תחום ההתמחות או להרחיב את תחום ההסמכה, וכן מורים בעלי רישיון הוראה שאין בידם תעודת הוראה.


סדרי קבלה והרשמה

תנאי קבלה

 • זכאות לתואר אקדמי ישראלי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • בעלי תואר אקדמי מחו"ל יתקבלו לאחר אישור של ועדה אקדמית מטעם המכללה. יש צורך להציג אישור על שקילה של התואר הראשון ממשרד החינוך ותרגום מאושר של גיליון הציונים.
 • מועמדים בעלי תואר אקדמי מחו"ל, שאין ברשותם תעודת בגרות ישראלית הכוללת ציון בלשון, חייבים במבחן בקיאות בעברית.
 • בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל - בהתאם להחלטת ועדה להערכת תארים של המכללה.
 • ועדת קבלה של המסלול/ההתמחות.
 • ממוצע תואר ראשון 75 לפחות (או 70 B.Sc).
 • במסלול אנגלית נערכת בחינת מיון לפני ההרשמה למסלול.
 • במסלול חינוך גופני הקבלה מותנית בראיון אישי ומבחן מעשי, המבחן המעשי יערך רק לאלו שימצאו מתאימים בראיון האישי

 

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200