עלון אגודת הידידים

 

"ידידים" ידיעון אגודת הידידים הוא עיתן שיוצא אחת לרבעון, ומרכז מחד את פעילות אגודת הידידים של הסמינר עבור הקוראים ומנגד את פעילות הסמינר עבור חברי אגודת הידידים. הידיעון כולל טורים אישיים מפי: ראש המכללה ד"ר יוסי אסף, יו"ר האגודה ומשנה לראש המכללה ד"ר רבקה ודמני ונשיא אג' הידידים מר אורי דורי. עוד כולל הידיעון מאמר מערכת המבטא אמירה משמעותית מפיו של אחד מחברי אגודת הידידים.