מכסות פנויות לדרגות קידום

 

להלן פירוט מכסות פנויות לדרגות פנויות לתשע"ז, כפי שהתקבלו ממשרד החינוך:

  מורה בכיר מרצה מרצה בכיר מרצה בכיר א'
חינוך 0 0 1 0
הדרכה 0 0 3 0
רוח 1 0 0 0
מדעים 0 0 0 0