משובי הוראה במכללה

העברת משובים במכללה

חשיבות סקר ההוראה
הסקר נועד לתרום לאיכותם ולרמתם של הקורסים במכללת סמינר הקיבוצים. הוא כלי רב ערך לסטודנט/ית ולמרצה גם יחד. הסקר מאפשר התבוננות רפלקטיבית בתהליכי הלמידה וההוראה בקורס והערכתם.
עבור הסטודנט זו במה להשמעת דעתו וקולו.
עבור המרצה זהו כלי לבחינה עצמית של מטרותיו בהוראה ודרכי ההוראה שלו, קיום שיח עם הסטודנטים להבהרת שאלות ובעיות, תיאום ציפיות מחודש, ומנוף לקידום ושיפור ההוראה - לכן, מושקעים מאמצים רבים להעלות את שיעור הסטודנטים המשיבים על סקרי ההוראה.

מבחינת המכללה, הסקר הוא אחד האמצעים להערכת המרצה ותפקודו, בפורומים רלוונטיים שונים, לקבלת החלטות הנוגעות להמשך העסקתו, לקידומו האקדמי, למינויו לתפקידים שונים וכד'.

מבחינת המסלול/ההתמחות, תוצאות הסקר נלמדות על ידי ראש התחום, ומתקבלות החלטות לגבי אופן ההתייחסות והטיפול הפרטני בבעיות, אם עלו, בשיתוף המרכז לקידום ההוראה.

העברת שאלוני סקרי ההוראה
שאלוני הסקר מועברים בכל הקורסים במכללה.

השאלונים מועברים במכללה בשני מועדים
לפני תום סמסטר א' ולקראת תום סמסטר ב'.
הסקרים מועברים במהלך השבועיים-שלושה האחרונים של הסמסטר ונסגרים ביום ה' האחרון של הסמסטר.

הליכי העברת הסקרים
הסקרים מועברים לשיעורים הסמסטריאליים והשנתיים באמצעות האפליקציה ופורטל הסטודנטים. אתם מתבקשים להקדיש כעשר דקות מהשיעור, ולהזמין את הסטודנטים לענות על משובי ההוראה באמצעות האפליקציה.
שימו-לב, השנה לא יוזמנו משגיחים להעברת המשובים (למעט בשיעורים גדולים עם מעל חמישים סטודנטים) ולכן אנו מבקשים מכם להירתם ולסייע לנו במשימה זו. אנא עודדו את הסטודנטים למלא את שאלוני המשוב משום שיש חשיבות רבה לכך שמספר המשיבים יהיה גדול ככל האפשר.
אנו מבקשים שלא לדחות את מועד הבקשה מהסטודנטים למילוי המשובים לשבוע האחרון של הסמסטר. מרצה, שמסיבה מסוימת אינו יכול לבקש בעצמו מהסטודנטים למלא את המשובים מתבקש להודיע על כך בהקדם לפקולטה, על מנת שנוכל להיערך בהקדם.

אנונימיות וסודיות 

  • הסקרים הנם אנונימיים מבחינת זהות הסטודנטים המשיבים. למען הסר ספק יובהר כי אין לבוא בדין ודברים עם הסטודנטים על איכות המשובים, יהיה טיבם אשר יהיה.
  • תוצאות הסקרים אינן מתפרסמות ברבים. מלבדכם, עשויים להיחשף לסקרי ההוראה אנשי המנהל האקדמי, הרקטור, ראש היחידה לקידום ההוראה וכן דיקניות הפקולטות וראשי החוגים/התכניות הרלבנטיים בלבד.

תוצאות הסקר
טופס מרכז של תוצאות הסקר ימצא ב'שער למרצה', בהתאמה לקורס שבו הועבר. הודעה על מועד הפרסום תשלח למרצים.
חשוב לעיין בתוצאות ולהדפיס את המסמך.

לימוד תוצאות הסקר

  • מספר המשיבים - יש לשים לב למספר המשיבים לשאלון ביחס למספר הסטודנטים בכיתה. לעתים, מספר מצומצם של משיבים מצביע על המקומות הקיצוניים יותר ביחס לשביעות הרצון מן השיעור, לטוב ולרע. עם זאת, יש לציין כי מחקרים מראים שגם אם אחוז המשיבים קטן - עדיין מתקבלת תמונה נאמנה למדי לגבי איכות

סקרי ההוראה ושיפור ההוראה.

  • החלק הפתוח בסוף השאלון עשוי לתת הערכה מילולית מפורטת יותר של הסטודנטים ביחס לתרומת הקורס ולהערכה של המרצה. מאפשרות לסטודנט להציע רעיונות שיתרמו לקורס - וחשוב לשים לב אליהן.

התייעצות בעקבות הסקר

  • שיחה עם ראש החוג/ הפקולטה
  • שיחות ייעוץ והדרכה ביחידה לקידום ההוראה.