תכנית אירועים שנתית

 

אירועים וכנסים

כנסי מורים
כנס מורים תחילת שנה – יום ה' 18.10.12
כנס מורים חצי שנתי – יום א' 27.1.13
כנס מורים סוף שנה – יום א' 23.6.13
כנס חינוך ארצי – יום א' 28.4.13– אין לימודים


יום רבין – יום ב' 5.11.12 בין השעות 10:00-12:00
מרוץ רבין – יום ד' 14.11.12 בין השעות 07:30-10:00

יום עיון חינוך דמוקרטים (סביבה + רוח) – יום א' 2.12.12 בין השעות 12:00-16:00

יום ספורט דמוקרטים יום ב' 10.12.12 בין השעות 12:00-14:30

יום עיון דיסציפלינארי דמוקרטים (רוח + סביבה) יום ב' 11.3.13

יום קהילה דמוקרטים – חנוכה – 16.12.12 החל מ- 19:30

יום ירוק אדום + טיול מסלולי דמוקרטים (סביבתי + רוח) יום א' 19.5.13 בין השעות 12:00-19:30

יום פתוח יום ב' 22.4.13 משעה 14:00 ואילך

עבודה מעשית מרוכזת

תאריך מחלקות
 2-7.12.12 (חנוכה) יצירתי ב'+ג'
יסודי ב'
חינוך מיוחד ב+ג
הסבה גננות, רך, יסודי
חנ"ג ב' + ג'
חנ"ג הסבה ב'
 17-22.2.13 (חופשת סמסטר)  יצירתי ג'
יסודי ב'+ג'
הסבה חינוך מיוחד
 ימי ג'-ה'
4.3.12-16.3.12
 יסודי ג'
5-10.5.13 גננות א' +ג'
רך א'+ ג'
יצירתי א'+ב'+ג'
יסודי ב'
חינוך מיוחד א'+ב'+ג'
הסבה: גננות, רך, יסודי, חינוך מיוחד
(ליסודי ג' אין לימודי התמחות ביום ב')
אין ע"מ בהתמחות, רק במסלול

 

זהירות בדרכים – זה"ב (שנה ג')

יינתן בפורמט מקוון דרך אתר מופת
ייפתח קורס אחד בסמסטר א' וקורס אחד בסמסטר ב'

בטחון ובטיחות (שנה ג')

יינתן בפורמט מקוון דרך אתר מופת

סמינר שואה שנה ג'

תאריך מחלקות
22.11.12 רך +גננות (91)
6.12.12 מחול+ת' מחול +בימוי+יסודי (91)
27.12.12 חנ"ג + יצירתי (93)
10.1.13 חנ"מ + אנגלית (97)
11.4.13 דמוקרטים רוח
דמוקרטים סביבתי

 

ימי עבודה מעשית בבתי ספר

מחלקה יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
רך א'       X    
רך ב' X   X   X  
גננות ב' X   X      
רך ג'
גננות ג'
  X   X    
יצירתי א'     X      
יצירתי ב'   X        
יצירתי ג' X X X      
יסודי א'       X    
יסודי ב'       X התמחות X  
יסודי ג'     X   X התמחות  
חנ"מ יסודי א' X          
חנ"מ יסודי ב'     X X התמחות    
חנ"מ יסודי ג'     X   X התמחות  
חנ"מ חט"ב א' X          
חנ"מ חט"ב ב'     X X התמחות    
חנ"מ חט"ב ג'     X   X התמחות  
אנגלית א' X          
אנגלית ב' X          
אנגלית ג' X          
דמוקרטים ב' רוח+סביבתי   X        
חנ"ג א'   X        
חנ"ג ב'   X        
חנ"ג ג'         X  
מחול א' אין עבודה מעשית
מחול ב'   X        
מחול ג'   X        
תיאטרון-מחול א' אין עבודה מעשית
תיאטרון-מחול ב'   X        
תיאטרון-מחול ג'   X        
בימוי א' אין עבודה מעשית
בימוי ב'       8-12 X 8-12 X  
בימוי ג'   9-12 X     8-12 X  
הסבה רך, יסודי, חנ"מ         X X
הסבה היסטוריה       8-13 X X  
הסבה ספרות       X X  
הסבה בימוי א'   8-12 X        
 הסבה בימוי ב'      8-12 X      
 הסבה חנ"ג ב'  X