סגל אקדמי

מרצים יקרים,

עמוד הסגל האקדמי נועד לאפשר נגישות לרוב המידע האקדמי והמנהלתי הנחוץ לעבודתכם ולהתמצאותכם במכללה.  אנו תקווה שתמצאו אותו ברור ומועיל.

כניסה לפורטל מידע אישי למרצים

 

נורמות ונהלים בהוראה דרגות קידום לסגל

 

משאבי אנוש קישורים לאתרים רלבנטיים  
ספריה ומשעול משרות באקדמיה  
תמיכות ומענקים לסגל האקדמי הנחיות ומידע שימושי  

 

הנחיות ומידע שימושי

 

נורמות ונהלים בהוראה 

 

 

 

דרגות קידום לסגל אקדמי

 

משאבי אנוש

טפסים לעוזר הוראה חדש:

 

 

תמיכות ומענקים לסגל האקדמי 

 

ספריה ומשעול

 

  

קישורים לאתרים רלוונטיים

 

 

 תקשוב אקדמי