סגל אקדמי

 

מרצים יקרים,

עמוד הסגל האקדמי נועד לאפשר נגישות לרוב המידע האקדמי והמנהלתי הנחוץ לעבודתכם ולהתמצאותכם במכללה.  אנו תקווה שתמצאו אותו ברור ומועיל.

הנחיות ומידע שימושי נורמות ונהלים בהוראה דרגות קידום לסגל

 

משאבי אנוש תמיכות ומענקים לסגל האקדמי קישורים לאתרים רלבנטיים  
ספריה ומשעול משרות באקדמיה  
       

 

הנחיות ומידע שימושי

 

נורמות ונהלים בהוראה 

 

 

דרגות קידום לסגל אקדמי

 

 

משאבי אנוש

 

 

תמיכות ומענקים לסגל האקדמי 

 

ספריה ומשעול

 

  

קישורים לאתרים רלבנטיים

 

 תקשוב אקדמי