תכנית להכשרת אקדמאים השולטים היטב בשפה האנגלית

Teaching English as a Foreign Language

תכנית מיוחדת להכשרת אקדמאים להוראת אנגלית – בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

התכנית מכוונת לאקדמאים שעלו מארצות דוברות אנגלית וכן לישראלים השולטים היטב בשפה האנגלית, הכתובה והדבורה.

תנאי הקבלה: המועמדים צריכים לעמוד בכל התנאים הבאים:

  • עלו מארץ דוברת אנגלית  או ישראלים השולטים היטב בשפה האנגלית הדבורה והכתובה.
  • בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות, ממוסד להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית, שקיבל שקילה מהיחידה לשקילת תארים במשרד החינוך, או תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
  • ממוצע לימודי התואר הראשון הוא 75 לפחות.
  • עמידה בתהליך הקבלה של המכללה הכוללים מבחן התאמה להוראה ומבחן שליטה בשפה הדבורה והכתובה באנגלית.

משך הלימודים: שנת לימודים אחת בלבד (תשפ"א).

ימי ושעות הלימוד:

  • לימודים במכללה בימי ד' בין השעות  8:30 - 19:15. 
  • התנסות מעשית בהוראה יום בשבוע ובנוסף 10 ימים נוספים במהלך השנה - ימי ההתנסות גמישים לפי בחירת הסטודנט.
  • במהלך שנת הלימודים ובשבועיים הראשונים של יולי יתקיימו ימי לימוד מרוכזים.
  • כמו כן, מספר קורסים ילמדו בצורה מקוונת

כל השיעורים בתכנית נלמדים בשפה האנגלית

מלגה: גובה המלגה נקבע על פי קריטריונים של משרד החינוך ומפעל הפיס.