תקנוני המכללה

בעמוד זה מפורסמים תקנונים של המכללה.

בתקנון האקדמי תוכלו למצוא מידע אודות הניהול האקדמי של המכללה, כפי שאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובו למשל: מבנה אקדמי של המכללה, מינוי בעלי תפקידים, ועדות המכללה וכדומה.
התקנון האקדמי נכתב בראשית 2008 ועודכן על ידי המועצה האקדמית. העדכון האחרון שלו בוצע בשנת 2017.

תקנון הסגל האקדמי מנסח את חובותיו וזכויותיו האקדמיים של המרצה במכללה.

תקנון הלימודים לסטודנטים הוא מערכת כללים ונהלים שנועדה לשרטט את קווי המתאר של מסגרת החיים והלימודים במכללה, שבתוכה ניתן החופש ללמוד וללמד, להתפתח, לצמוח וליצור.
בעמוד זה תמצאו גם את תקנון בית הספר ללימודי תעודה והשתלמויות.