הנהלת המכללה

 
פרופ' ציפי ליבמן 
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה
צאלה יפה
צאלה יפה, מנכ"לית המכללה
דר' יהודית וינברגר
ד"ר יהודית וינברגר, רקטור המכללה
דר' אירית לוי פלדמן
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך
דר' אילנה אבישר
ד"ר אילנה אבישר, דיקנית הפקולה למדעים
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה
דר' טלי גביש
ד"ר טלי גביש, דיקנית הפקולטה לאמנויות
פרופ' נמרוד אלוני
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם
שבי גוברין
שבי גוברין, ראש בית הספר ללימודי תעודה
דר' חנה אבני-שיין
ד"ר חנה אבני-שיין, דיקנית הסטודנטים
מוטי זכר
מוטי זכר, סמנכ"ל כספים
חגית אלוני
חגית אלוני, סמנכ"לית משאבי אנוש
הילה אקרמן אשר
הילה אקרמן אשר, ראש מנהל אקדמי
איריס קריא
איריס קריא, סמנכ"לית שיווק

אורנה שחף
אורנה שחף, מנהלת אגף משאבי מידע ולמידה

יואב וולף
יואב וולף, ראש מנהל טכנולוגיות ומערכות מידע
צדוק לילה
צדוק לילה, מנהל תפעול
דר' דובי וייס
ד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

דוד טל
דוד טל, מבקר המכללה