הנהלת המכללה

פרופ' ציפי ליבמן 
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה
צאלה יפה
צאלה יפה, מנכ"לית המכללה
דר' יהודית וינברגר
ד"ר יהודית וינברגר, רקטור המכללה
דר' אירית לוי פלדמן
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך
דר' אילנה אבישר
ד"ר אילנה אבישר, דיקנית הפקולה למדעים
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה
דר' חנה אבני-שיין
ד"ר חנה אבני-שיין, דיקנית הסטודנטים
פרופ' נמרוד אלוני
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם
שבי גוברין
שבי גוברין, ראש בית הספר ללימודי תעודה
הילה אקרמן אשר
הילה אקרמן אשר, מנהלת אגף אקדמי
מוטי זכר
מוטי זכר, סמנכ"ל כספים
חגית אלוני
חגית אלוני, סמנכ"לית משאבי אנוש

דר' דובי וייס

ד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

איריס קריא
איריס קריא, סמנכ"לית שיווק

אורנה שחף
אורנה שחף, מנהלת אגף משאבי מידע ולמידה

יואב וולף
יואב וולף, מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
צדוק לילה
צדוק לילה, מנהל אגף תפעול

דוד טל

דוד טל, מבקר המכללה