הנהלת המכללה

פרופ' ציפי ליבמן פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה עינת קסוטו שפי
עינת קסוטו שפי, מנכ"ל המכללה
דר' יהודית וינברגר
פרופ' יהודית וינברגר, רקטור המכללה
דר' אירית לוי פלדמן
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר אדווה מרגליות
ד"ר אדוה מרגליות, דיקנית הפקולה למדעים
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ניבי שנער זמיר
ניבי שנער זמיר, דיקנית הסטודנטים
פרופ' נמרוד אלוני
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם

טלי איסוביץ'טלי איסוביץ', ראש בית הספר ללימודי תעודה

הילה אקרמן אשר
הילה אקרמן אשר, מנהלת אגף אקדמי
מוטי זכר
מוטי זכר, סמנכ"ל כספים
חגית אלוני
חגית אלוני, סמנכ"לית משאבי אנוש

דר' דובי וייסד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

איריס קריא
איריס קריא, סמנכ"לית שיווק

אורנה שחף
אורנה שחף, מנהלת אגף משאבי מידע ולמידה

יואב וולף
יואב וולף, מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
צדוק לילה
צדוק לילה, מנהל אגף תפעול

דוד טלדוד טל, מבקר המכללה


פרופ' אבנר פיינגלרנט
פרופ' אבנר פיינגלרנט, דיקן הפקולטה לאמנויות