הנהלת המכללה

פרופ' ציפי ליבמן פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה עינת קסוטו שפי
עינת קסוטו שפי, מנכ"ל המכללה
דר' יהודית וינברגר
פרופ' יהודית וינברגר, רקטור המכללה
דר' אירית לוי פלדמן
ד"ר אירית לוי-פלדמן, דיקנית הפקולטה לחינוך

ד"ר אדוה מרגליות, דיקנית הפקולה למדעים
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט
פרופ' סמדר דוניצה-שמידט, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה
פרופ' אבנר פיינגלרנט
פרופ' אבנר פיינגלרנט, דיקן הפקולטה לאמנויות
טלי איסוביץ'טלי איסוביץ', ראש בית הספר ללימודי תעודה

פרופ' נמרוד אלוני
פרופ' נמרוד אלוני, ראש המכון לחינוך מתקדם

איריס קריא
איריס קריא, סמנכ"לית שיווק
חגית אלוני
חגית אלוני, סמנכ"לית משאבי אנוש
מוטי זכר
מוטי זכר, סמנכ"ל כספים

הילה אקרמן אשר
הילה אקרמן אשר, מנהלת אגף אקדמי

דר' דובי וייסד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית

ניבי שנער זמיר
ניבי שנער זמיר, דיקנית הסטודנטים

צדוק לילה
צדוק לילה, מנהל אגף תפעול
יואב וולף
יואב וולף, מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע
 

אורנה שחף
אורנה שחף, מנהלת אגף משאבי מידע ולמידה

דוד טלדוד טל, מבקר המכללה