מרצים

סגל המרצים
ד"ר אורנה יאיר
ד"ר בן פשט-סומין מלכה
ד"ר בר-רומי פרלמן עדנה
ד"ר ברקאי סיגל
ד"ר יבין עמרי
ד"ר מכטר איתן
ד"ר מרזל לאה
ד"ר פופובסקי מיכל
ד"ר קוסוי נטלי
ד"ר קוש טלילה
ד"ר רודר אריה
ד"ר שלח יוכי
ד"ר מעין אמיר
ד"ר אורית בולגרו
ד"ר דליה מרקוביץ