תשלום שכר לימוד

 
שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ז. קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים הנדרשים להסדר תשלום,  והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות למייל scharlimud_skb@smkb.ac.il, או בדואר לכתובת:
סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 625076

פרוט והנחיות לאופני התשלום לעיצוב במה ,משחק ואוצרות

פרוט שכר לימוד
תשלומים נלווים (אגרות)
מקדמה על חשבון שכר לימוד
תשלום שכר לימוד מראש
תשלום שכ"ל בהוראת קבע
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות
תשלום ע"י גופים מממנים
תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים לימודי משחק
כתב התחייבות
קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד
כניסה לבחינות
בטוח תאונות אישיות
 

פרוט שכר לימוד

לימודי משחק - 17,950 ש"ח בסיס 7/16

לימודי עיצוב במה -  19,200 ש"ח בסיס 7/16

לימודי אוצרות - 8,000 ש"ח בסיס 7/16  

כל הסכומים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן לפי בסיס יולי 2016 שפורסם באוגוסט 2016    .


חזרה לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 30   ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 426  ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375  ש"ח (חובה)

סטודנטים בחוגים :אמנויות העיצוב ואמנות מדיה דיגיטאלית ובחוג לתקשורת וקולנוע  ישלמו עבור שימוש בציוד וחומרים  680 ש"ח

לסטודנטים במסלול בימוי  בשנים א-ג תתוסף אגרת העשרה בסך 2,500 ₪ וזאת בנוסף לאגרות הרגילות.

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות הקובעות את גובה שכר הלימוד, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות ואגרת אומנות אשר ישולמו במלואן):

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה

ב.  שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.

ג.  דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה

עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

חזרה לתחילת העמוד


מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

את המקדמה ניתן לשלם בהמחאה לפקודת סמינר הקיבוצים ,או במזומן או כרטיס אשראי

רק תשלום המקדמה מבטיח מקומך בלימודים ומאפשר שיבוץ מערכת

סכום המקדמה 1,500 ₪

 חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש עד ל-15.9.16

ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.

את הסכום המדויק ניתן לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל :Scharlimud_skb@smkb.ac.il
או במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים.
גובה שכר הלימוד יפורסם במהלך חודש ספטמבר.

חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכ"ל בהוראת קבע

לחצו כאן להורדת הוראת קבע

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.16 בתאריך ה-16 לכל חודש.

סטודנטים לסמסטר ב'  - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.17-16.7.17 בחמישה תשלומים.

ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע ,או לחלופין  ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף.

עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון.

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך לשלוח אלינו את ההרשאה למייל או לפקס של מדור שכר לימוד.

ניתן לשלוח בפקס , מייל, או בדאר.
פקס מדור שכר לימוד:
03-6903168

דואר אלקטרוני מדור שכר לימוד:
Scharlimud_skb@smkb.ac.il

חזרה לתחילת העמוד


תשלום באמצעות כרטיס אשראי

ניתן לשלם ב- 1-9  תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1.5% הסכום ייגבה במעמד החיוב
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול, להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר .

לחצו כאן להורדת טופס כרטיס אשראי

חזרה לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

סטודנטים הממומנים על ידי "קרנות השתלמות של הבנק הבינלאומי" ימלאו את "טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל", יחתמו עליו ויחזירו למחלקת חשבות במכללה בדאר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים ,את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)


חזרה לתחילת העמוד


תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי (יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי).
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש, כי בכל מקרה, על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.
במידה שהגוף המממן לא ישלם את כל שכר הלימוד מסיבה כלשהיא, יחול הפרש התשלום על הסטודנט.


הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות כספית הם: מינהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי ואחרים. משרד הביטחון ומינהל הסטודנטים אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הייחודיים והנלווים שהינם חובה.


חזרה לתחילת העמוד

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים לימודי משחק

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:
1 - יש לשלוח למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
 שם, מס' ת.ז ואת יתרת הסכום העומדת לרשותך בפיקדון (לאחר תשלום המקדמה).
2 - עליך לשלם בבנק את השובר שתקבל, בצרוף אישור קבלה ללימודים.
3 - אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום.

חזרה לתחילת העמוד
 

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשע"ז

 

חזרה לתחילת העמוד


קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפוטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.

אנא שימרו על הקבלות.


חזרה לתחילת העמוד


כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.


חזרה לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע). תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה.

ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל-24 שעות ביממה. ביטוח זה מכסה נזקים במסגרת הלימודים בלבד, ואינו מכסה הפסד ימי עבודה
הפרמיה לתשלום היא בסך 30 ש"ח לשנה ותשולם עם גבית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדך אליה או ממנה ומטעמה

הפרמיה מבטיחה פיצוי של:
1) 200,000 ₪ במקרה מוות מתאונה.
2) 200,000 ₪ במקרה נכות תמידית מתאונה.
3) 900 ₪ פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עקב תאונה.
4) 8,500 ₪ החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כהגדרתן בפוליסה (כפוף להצגת קבלות).
5) 8,500 ₪ החזר הוצאות ריפוי שיניים. השתתפות עצמית של 350 ₪.
6) 25,000 ₪ החזר הוצאות חילוץ. השתתפות עצמית 350 ₪.

הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).
הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה למנכ"ל המכללה עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך בביסל"ח או בלמ"ת.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי מנהל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
סטודנטים אשר אינם מעוניינים בביטוח זה יודיעו למנהל הכספים בכתב, לפני פתיחת שנת הלימודים, ויזוכו בהתאם.
לשימת לבכם, קיימים חריגים לפוליסה.
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות אצל מנהל הכספים.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות למנהל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

 חזרה לתחילת העמוד