הסדרי תשלום כללי

 

להלן שלושת השלבים להסדרת התשלום:

1. תשלום מקדמה - 1500 ש"ח

ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט שמעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים ,ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ות.ז. וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

2. כתב התחייבות

את כתב ההתחייבות לתשע"ז ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.
יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

3. הסדרת תשלום שנתי

לאופני התשלום

לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il