קורסים במסלול "הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים"

חטיבת לימודי בעלי החיים

זואולוגיה
הקורס יתמקד בהכרת המבנה והתפקוד של בעלי החיים העשויים להשתתף בטיפול. בחלק הראשון של הקורס נמיין את בעלי החיים ונכיר את התכונות המיוחדות להם. נלמד על ההבדלים בין חסרי חוליות לבין בעלי חוליות ונכיר בפירוט את עולם בעלי החוליות – יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים ודגים. דגש מיוחד יושם על הכרת מגוון בעלי החיים הגדלים בפינות החי הטיפוליות.
בחלק השני של הקורס נתמקד בפיסיולוגיה של בעלי החיים: נכיר את מערכות כיסוי הגוף, מערכות הנשימה, מערכת העיכול ומערכת הרבייה של בעלי החיים. הלמידה תתמקד במערכות הגוף של העופות ושל היונקים.

פינת החי: חלון תיאורטי ומעשי
הקורס יכשיר את הסטודנטים להפעיל פינת חי טיפולית בהתאם לדרישות חוקי המדינה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך. בחלקו הראשון של הקורס נלמד על הקשר בין האדם לבעלי החיים מההיבט הזואולוגי ונתמקד ברווחת בעלי חיים, עקרונות גידול בעלי חיים בשבי והפעלת פינת חי טיפולית.
בחלקו השני של הקורס נכיר את החוקים והתקנות לגידול חיות מחמד. נכיר את תנאי הגידול של חיות המחמד, עקרונות בפיקוח על הרבייה, הרגלת בעלי חיים לטיפול ונתמקד בתפקיד פינת החי כמוקד אקולוגי וטבע עירוני. קורס זה ילווה בסיורים להכרת פינות חי טיפוליות ובהתנסות מעשית בטיפול בבעלי חיים .

מבוא לבריאות בעלי חיים
הקורס יכשיר את הלומדים לדאוג לבריאות בעלי החיים הגדלים בפינות החי ולהגן על האדם בא איתם במגע. הנושאים הנלמדים בקורס: עקרונות שמירת היגיינה במגע עם בעלי חיים, מניעת מחלות, תפקיד הפיקוח הווטרינרי, הכרת מחלות זואונוטיות נפוצות- זיהוי, ואופן טיפול. נהלים והנחיות וטרינריות לפינת החי/

התנהגות בעלי חיים
בעלי החיים הם השותפים שלנו לטיפול. בקורס זה נלמד להכיר את מנגנוני ההתנהגות של עלי החיים תוך שימת דגש על ההתנהגויות של חיות המחמד ו "חיות טיפוליות". בין נושאים הנלמדים: מבוא להתנהגות בעלי חיים, עולם החושים, תקשורת אצל בעלי חיים, טיפול בצאצאים, התפתחות ולמידה, החתמה והרגלה, יחסי גומלין בין בעלי חיים, שעונים ביולוגיים, תוקפנות אצל בעלי חיים ועוד.

התנהגות האדם בראי התנהגות בעלי החיים
קורס מתקדם בהתנהגות בעלי חיים. לכל אורך הקורס יושם דגש על התבוננות ביקורתית מגדרית בחקר ההתנהגות: כיצד השפיעה העובדה שרוב החוקרים היו גברים? בחירה פוליטית" של נושאי מחקר "אובייקטיביים", תפקידן החשוב והלא מדובר של נקבות העברת תרבות, מושגים מוטים מגדרית, הסתכלות על תפקידי הנקבות בטבע – "אומוולט" ל המין או של הזכר? מה קורה שכמוסיפים את הנקבות?
נושאים מרכזיים: למידה מורכבת בבעלי חיים ובאדם: העברת תרבות, שימוש בכלים, יצירת שפה ותקשורת. מיניות ותפקידה בעולם החי: תפקיד המיניות בבעלי חיים חברתיים, הבחנה בין מונוגמיות מינית למונוגמיות חברתית, הקשר בין מיניות למבנה החברתי, התבוננות מיניות האדם מתוך הבנת המיניות של קופי אדם. התבוננות בהתנהגות האדם בעזרת כלים של חוקר התנהגות בעלי חיים: מרחק אינדיבידואלי, שפת גוף, שימוש בידע שנצבר מחקר התנהגות בעלי חיים. בקרה הורמונאלית של התנהגות בעלי חיים.

מנגנונים המפעילים התנהגות בבעלי חיים ובאדם
התנהגות היא תגובה לגירוי. התנהגויות שונות, הן של בעלי חיים והן של האדם, מופעלות תוצאה מגירויים שונים: גירויים שמקורם בגוף בעל החיים, למשל: רעב, צמא, דחף מיני. גירויים שמקורם בסביבתו הפיזית, למשל: טמפרטורה, אור, רטיבות. גירויים שמקורם היצורים החיים שבסביבתו, למשל: פרטים בני המין שלו, פרטים ממינים אחרים שאותם הוא יכול לאכול או מהם הוא צריך להיזהר.
הגירויים השונים מפעילים מגוון מנגנונים בגופם של בעלי החיים ושל האדם. בקורס נדבר על הגירויים השונים ועל המנגנונים השונים המופעלים, ונתרכז בהתנהגויות הבאות:
דומיננטיות והיררכיה, חיזור ורבייה, התנהגות הורית, נדידה.

חטיבת לימודי פסיכולוגיה

פסיכותרפיה למטפלים בעזרת בעלי חיים – מושגים וכלים
קורס זה עוסק בתיאור המהות , המטרות והתהליכים של הפסיכותרפיה , על זרמיה מרכזיים.
הוא מיועד להקנות לסטודנט כלים תיאורטיים ויישומיים לעבודה הפסיכותרפויטית, על ידי שיטות שמותאמות לאפיוני המטופל, למסגרת הטיפולית ולמטרות הטיפול.

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה התפתחותית
מטרת הקורס היא הבנה מורכבת ועמוקה של מצבים רגשיים בעטיים מגיעים ילדים לטיפול רגשי בעזרת בעלי חיים .
הקורס יתמקד בהמשגה ההתפתחותית על פי התיאורטיקנים הבאים :• פירביירן , • וויניקוט, • קוהוט.
בין הנושאים : התפתחות תקינה מול היווצרות קשיים רגשיים בילדים, יחסי הורים וילדים הנתפסים כתבנית שיוצרת את דפוסי ההתנהגות של הילד, והם נקראים יחסים ראשוניים וביחסי מטפל -מטופל הבאים ליצור הגמשה של הדפוסים של המטופל.
 

מיומנויות הנחייה לקבוצות
מטרות הקורס הן : הקניית מיומנויות הנחיה וכלי הנחיה ועיגונם בתיאוריה של הנחית קבוצות וכן אימון בשימוש במיומנויות וכלי נחיה.
שילוב הורים בעבודה הטיפולית
הקורס עוסק בהרחבת הגישה הטיפולית באמצעות נתינת מקום מיוחד למשולש ילד־הורה־מטפל. במהלך הקורס נתבונן בהתייחסות הפנימית של המטפל ובעמדות הרגשיות שלו כלפי ההורים, וכן בנקודות המגע שבין המטפל להורים. נבחן את הרמות השונות של הקשר מטפל־הורה ונחקור את תרומתה של נקודת המבט המשפחתית, על פי תיאוריות שונות, כיסוד מהותי של הטיפול בילד.

חטיבת לימודי הטיפול בעזרת בעלי חיים
קשר אדם חיה
מטרת הקורס היא לחוות ולהבין את הקשר הנרקם בין האדם לבעלי חיים במפגש אישי עם עולם החי והצומח.
בין הנושאים: כיצד אנו חווים את הקשר דרך החושים שלנו: ראיה, שמיעה, קול, ריח, מגע. היעזרות בבעלי חיים לצרכינו - קשר או ניצול ? חיות כסמל. המשמעויות הרגשיות והפסיכולוגיות של הקשר אדם-חיה.

טיפול בעזרת בעלי חיים בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
הלמידה מתבססת על הידע הנרכש בתחום הפסיכופתולוגיה ודן בשיטות הטיפוליות ייחודיות לאוכלוסיות השונות, בהן משלבים בעלי חיים ככלי טיפולי.

אתיקה בטיפול בעזרת בעלי חיים
הקורס מתמקד בהיבטים האתיים של גידול בעלי חיים והעזרות בבעלי חיים למטרות טיפול ובדילמות האתיות שבין מטפל למטופל. הנושאים הנלמדים: דילמות אתיות קשורות לזכויות וחובות של מטפל ומטופל במסגרת טיפול בעזרת בעלי חיים. חוקים בנושא החזקת בעלי חיים - ההיגיון האתי בחקיקת חוקים אלה. פעילות ציבורית למען בעלי חיים - עמד בעלי החיים בחברה האנושית. אתיקה של אחזקת בעלי חיים בשבי. תפקיד ארגונים ועמותות למען בעלי חיים. חינוך למניעת צער בעלי חיים.

טכניקות מילוליות ולא מילוליות בפינת החי
העבודה הטיפולית בפינת החי מפגישה את המטופל עם הזדמנויות לחקר ולחוויה בלתי מצעית. המטפל המיומן מנצל את הגירויים העשירים מזדמנים לעבודה שכלית, רגשית פיסית וזאת, באמצעים מילוליים ובדרכים המאפשרות הבעה בציור, ביצירה פלסטית, ריקוד, ועוד.

טיפול בעזרת בעלי חיים - הבט קליני
"אין חכם כבעל הניסיון" – הקורס עוסק בהיבטים העקרוניים והטכניים של מקרים ספציפיים, אלה שמהווים דוגמה להפעלת אמצעי פעולה בפינת החי, בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

הדרכה על ההתנסות המעשית (קבוצתית ופרטנית)
התנסות המעשית של כל סטודנט מלווה לאורך כל הדרך בהדרכה על עבודתו. ההדרכה מתבצעת באופן פרטני וכן בקבוצות קטנות, בהנחיה של מדריך שהוא עצמו מטפל בעזרת בעלי חיים ותיק וקיבל הכשרה להיות מדריך. הוא מעורב באופן פעיל בטיפול בעזרת בעלי חיים, מעודכן בהתפתחויות המקצועות העכשוויות ומקבל הדרכה על הדרכה.

"להיות בבית בעולם" - מבוא לאקולוגיה עמוקה
חלקו הראשון של הקורס יוקדש להיכרות ראשונית עם גישות "אקולוגיה עמוקה", והוא יעמוד על תרומותיה לחקר מוצא החיים, למידה והתנהגות של בעלי חיים (דגש מיוחד יושם על מחקרים חלוציים על עכברים, חולדות, ארנבות וברווזונים), שפה והתפתחות מוחית אנושית. בחלקו השני יואר כיצד תרומות אלו מהוות בסיס מדעי לסביבות טיפוליות חדשות שהן סביבתיות.
מהו העולם שבו אנו חיים? כיצד אנו יכולים לתפוס אותו, לחוות אותו, לדמיין אותו ולהתגורר בתוכו? אילו יחסים אנו מקיימים עם שאר היצורים המאכלסים אותו – מיקרו אורגניזמים, פטריות, צמחים, בעלי חיים ואנשים אחרים, ומהי דרכנו להתקיים במחיצתם של הרים, נחלים, מדבריות, מקווי מים, שדות וערוצים?

"מעבר לעצמי" – גישות אקולוגיות-הומניסטיות בטיפול
מבקש להציע תיקון לגישה הפסיכולוגית המודרנית, שבמרכזה "העצמי", ולהחליפה בגישות סביבתיות טרנס-פרסונליות, שבכוחן לייצר עמדה טיפולית שעניינה הוא "המעבר לעצמי".
מיהו האני? כיצד עלינו לנהוג עמו על מנת להכירו, לאוהבו, לשנותו, לספקו, להעצימו, לחוש אושר במחיצתו? מהן דרכינו כשאנו מבקשים לקחת חלק בטיפול של ה"אני" של אחרים?
חלקו הראשון של הקורס יעקוב אחר לידתו של ה'אני' המודרני וזיהויו עם ה'עצמי', ואילו חלקו השני יוקדש להליכה אל מעבר לו. תפנית זו מן ה'עצמי' אל ה'מעבר לעצמי' תערך תוך דיונים בהוגים מערביים, וכן תוך היכרות ראשונית עם גישות לא מערביות לטיפול, כגון טקסי חניכה שבטיים ואימון החיים הבודהיסטי.

"לחיות לעומק" - אקולוגיה עמוקה
זהו קורס המשך לקורס "להיות בבית בעולם" – מבוא לאקולוגיה עמוקה, ובו נעמיק את ההיכרות עם מוקדים מרכזיים בגישות סביבתיות-כאוטיות לטיפול.
הקורס מיועד להעמקת ההיכרות עם מוקדים מרכזיים וגישות סביבתיות כאוטיות לטיפול. מהו הזמן? מהם כוח והשפעה? מהו שינוי? מהי תקשורת של ממש בין אדם לאדם?
בקורס נדון בהרחבה במושגים ובתפיסות החיוניים להבנת הבריאות, ההתפתחות והיצירתיות האנושית. מתוך ראייה מחודשת נוכל להעלות דרכי ראייה ופעולה שיהוו הנחיות לעיסוק בפעילויות טיפוליות סביבתיות.

פינת החי כמרחב טיפולי
מפגש עם סוגיות ונושאים הקשורים לעבודה הטיפולית בפינת החי בפרט ובמסגרות טיפוליות אחרות הכוללות בע"ח. בין הנושאים: המסגרת הייחודית של הטיפול בעזרת בעלי חיים, גבולות וחשיבותם, תצפית והאכלה כאמצעי טיפולי, משחקים, ספרים וחומרי עזר נוספים הקשורים לבעלי חיים.
 

טיפול בעזרת בעלי חיים בראי המחקר
מטרת הקורס היא הכרת הספרות המקצועית בתחום, דרכים לחיפוש מידע ולבחירת מידע מתאים, היעזרות בנתונים מהספרות ככלי עבודה.
בין נושאי הלימוד: הכרת הספרות המקצועית הקיימת בתחום, חשיבות השימוש בחומר ספרותי במהלך העבודה, דרכים לחיפוש מידע ומאגרי מידע, דרכים לבחירת החומר המתאים בצורה מושכלת, הבחנה בין סוגי פרסומים שונים (כתבי עת מדעיים, מדע פופולרי, ועוד), קריאה נכונה של מאמרים:
 

סמינר קליני
הלמידה תתמקד בניתוח מקרים טיפוליים בהם ההיעזרות בבעלי חיים שימשה כלי משמעותי. החומר הנלמד יתבסס על תיעוד העבודה של מטפלים בעזרת בעלי חיים.

סמינר קליני מתקדם
מטרת הקורס היא יצירת אינטגרציה בין מושגים הקשורים לדיסציפלינות טיפוליות שנלמדות במהלך המסלול באופן תיאורטי, לבין יישומם בתחום הטיפול בעזרת בעלי חיים.
סיורים וסדנאות
במהלך הלימודים יתקיימו ימים מרוכזים המיועדים לסדנאות וסיורים. הסדנאות מיועדות לעבודה אישית חווייתית של הסטודנט באתרים רלוונטיים אשר נמצאים מחוץ למכללה.
מטרות הסיורים: א. הכרת מקומות בהם מתקיימת עבודה טיפולית בעזרת בעלי חיים, כמו פנימיות שונות, מוסדות חינוך ועוד. ב. התנסות מעשית בעבודה עם בעלי חיים ועם מטופלים בעלי צרכים מיוחדים.

 

 

* הרשימה אינה סופית. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הלימודים.