הרשמה להשתלמויות מרצים מטעם היחידה לקידום הוראה

 

פעמיים בשנה מתקיימים ימי השתלמות מרוכזים לסגל.

סדנאות למידה, "מלמדים לומדים" המוצעות לסגל המרצים, סמסטר ב' תשע"ה

סדנאות למידה, "מלמדים לומדים" המוצעות לסגל המרצים, סמסטר ב' תשע"ו

תכני הימים המרוכזים יפורסמו בהמשך.

 

בברכה ד"ר חנה אבני-שיין.