סיוע באוריינות אקדמית

 

סיוע באוריינות אקדמית מכוון לטפח מיומנויות הנדרשות לקריאה ולכתיבה אקדמית. הוא כולל סיוע בכתיבת עבודה (בכל היקף החל משנה א'). הסיוע יינתן במהלך כל שלבי העבודה: בקריאת טקסטים, בסיכומם ובמיזוגם לצורך כתיבת עבודה; באיתור שאלת מחקר; בחיפוש מקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים (בשיתוף עם הספריה); בארגון העבודה על חלקיה לטקסט אקדמי; באיכות הכתיבה ובהבעת הקול האישי; בסיכום העבודה ובכתיבה אקדמית של המקורות בגוף הטקסט וברשימה ביבליוגרפית. 

הסיוע יינתן על ידי מרצים בעלי ניסיון בהנחיה של כתיבת עבודות אקדמיות. 

מסגרת הסיוע: עד 3 שעות אקדמיות - במסגרת של מפגש פרטני, בזוגות או בקבוצות קטנות (עד ארבעה סטודנטים).

הרשמה ותשלום: יעשו באופן מקוון באתר הדיקנט. התשלום יהיה בגובה של 70 ₪ לכל שעת הנחייה.
במידה ומימשתם את 3 המפגשים שלכם במחיר מסובסד של 70 ₪ לשעה מגיעות לכם עוד שעתיים במחיר של 100 ש"ח לשעה. תשלום ללא סיבסוד מעל 5 מפגשים במחיר של 150 ש"ח לשעה.

מקום ומועדי המפגשים:  לאחר ההרשמה והתשלום יתואמו המפגשים עם המרצה והסטודנט על ידי ענת ממשרד הדיקנט.

ענת גזית

03-6901292
* שדות חובה מסומנים בכוכבית