מערכת שעות לדוגמה

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' בהתמחות מדעים.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

 

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
מבוא להוראה בחינוך המיוחד
מבוא להוראה בחינוך המיוחד
קורס לפיתוח תודעה חברתית
ב'
מבוא לסוציולוגיה של החינוך
ביולוגיה של התא
חסרי חוליות
חשיבה כמותית במדע
כימיה א' ליסודי
ג'
מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
קריאה מודרכת
פילוסופיה של החינוך
אנגלית
ד'
ה'
לשון
ליקויי למידה והפרעת קשב
אוכלוסיות מורכבות בחינוך המיוחד
ו'