הוצאת ספרים

 

המכללה מעוניינת לעודד את חברי סגל ההוראה הכותבים, ולעזור להם להוציא את ספריהם לאור. אי לכך ועדת טיפוח סגל החליטה על השתתפות בהוצאת ספר של איש סגל באמצעות רכישת עותקים מספרם. התמיכה מיועדת לכל ספר הנכתב על-ידי מורה במכללה בכל נושא שהוא.

לתשומת לבכם:
1. התמיכה תינתן אך ורק למרצים שקיבלו אישור לכך מראש.
2. השתתפות המכללה בהוצאת הספר הנה בסכום של 5,000 ₪ ,שיועברו להוצאה על ידי המכללה, בתמורה לסכום זה תקבל המכללה מההוצאה  מינימום של 20 עותקים מהספר. המכללה רשאית לחלק או למכור את הספרים שרכשה.
3. ניתן להשתמש בתקציב לטובת תרגום ועריכה לשונית של הספר כנגד הצגת חשבוניות / קבלות.
4. השתתפות המכללה בהוצאת הספר מחייבת גם איזכור ברור של שם המכללה על הכריכה האחורית של הספר,  כמקום הוראתך הראשון

הקריטריונים לקבלת המענק:

  • קביעות במכללה בהיקף של 50% לפחות (או לחליפין – תנאי העסקה מקבילים). מורים בהיקף קביעות הקטן מ- 50%, יקבלו תמיכה בהתאם לאחוז הקביעות שלהם.
  • הספר יוצא לאור ע"י הוצאת ספרים מוכרת ונמכר בחנויות באופן מסחרי.
  • שם המכללה (כמקום הוראתו של המרצה) צריך להופיע באופן ברור על הכריכה האחורית של הספר. במידה ומופיעים יותר ממקום עבודה אחד, שם המכללה צריך להופיע במקום הראשון.
  • אם יש יותר ממחבר אחד לספר: במידה והמורה מופיע ראשון כמחבר הספר הוא יקבל את מלוא המענק; במידה והוא מופיע כמחבר שני יקבל עד מחצית מעלות המענק.
  • לפנסיונרים (העובדים במכללה בשנה בה יוצא הספר לאור) תוענק עד מחצית מעלות המענק.
  • לאחר רכישת הספרים, מחבר הספר יכול לגשת באופן עצמאי ליחידת הרכש ולקבל עד 40% ממספר העותקים שנרכשו.
  • במידה ויש 2 מחברים העובדים שניהם במכללה, ינתנו סה"כ 20 עותקים לשניהם.
  • ספר שיצא לאור בשפות שונות, יירכש רק בשפה אחת.
  • כל מרצה אשר יקבל את מענק המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת המענק).

את הבקשות למענק יש לשלוח למזכירות רשות המחקר
research_skb@smkb.ac.il לפחות כחודש לפני מועד הוצאת הספר.
 

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207

 

הטופס מיועד לצורך הגשת בקשה לתמיכה בהוצאת ספר. את הטופס יש למלא ולשלוח למזכירות הרשות למחקר וההערכה בצרוף צילום הכריכה האחורית של הספר (במידה ויש).
pdf
(178.1KB)
הורדה