היחידה הבין-תחומית להגות, מחקר ומדיניות

 

היחידה הבין-תחומית להגות, מחקר ומדיניות מאגדת פורומים הגותיים הממוקדים בסוגיות עקרוניות ורלבנטיות למערכת החינוך. מטרת היחידה היא לקיים פעילות לימודית-עיונית ברמה גבוהה בקרב אנשי סגל המכללה, שתוביל בסופו של דבר לכתיבת מחקרים מקוריים של המשתתפים ולפירסומם בקובץ מיוחד שייצא לאור בתמיכת המכללה. היעד הוא שפעילות הקבוצות המחקריות תתרום בסופו של דבר גם לפיתוח הידע בתחום, גם להשפעה על המציאות וגם לטיפוחו האקדמי של סגל המכללה.
היחידה שהוקמה במכון בחסות הרקטורית, ד"ר אסתר יוגב ונשיאת המכללה פרופ' ציפי ליבמן, מייסדת מידי שנה כשבע קבוצות נושאיות של אנשי סגל מהמכללה ושל חוקרים מובילים באוניברסיטאות בארץ ובעולם. כל קבוצה כזו נפגשת למפגשי לימוד, דיון ושיתוף בידע כמו גם למפגשים עם מומחים מבחוץ. כל משתתפי הפורומים כותבים מאמרים מחקריים שבסופו של דבר יוצאים לאור בקובץ מסכם. בשנת תשע"ב פועלים פורומים בנושאים: "חינוך פוליטי במערכת החינוך", בריכוזם של פרופ' אייל נווה וד"ר ניר מיכאלי; "המצוי והראוי בהוראת המקרא" בריכוזו של ד"ר חיים חיון; "אידיאולוגיה ופדגוגיה של חינוך חברתי-סביבתי" בריכוזה של ד"ר אילנה אבישר; "הוראה חדשנית בעידן המתוקשב" בריכוזה של ד"ר רבקה ודמני; "הצורך בהשבתו של החינוך לאומנות" בריכוזו של ד"ר שי פרוגל; "ללמד שואה: לבטים, קשיים, דילמות" בריכוזה של ד"ר שרון גבע;"חינוך ומגדר בהכשרת מורים" בריכוזן של ד"ר טלילה קוש וד"ר דינה חרובי; "מחקר איכותני וצמיחה מקצועית " בריכוזה של ד"ר יהודית ויינברגר, "פדגוגיה הרפתקנית " בריכוזה של תמי הופמן, "תיק-שורט: דעה, תעודה ותודעה: על הקשר בין תקשורת לחינוך" בריכוזה של ד"ר תמר קטקו, "שדה האוריינות החזותית" בריכוזה של ד"ר מלכה בן פשט, "הדרכה פדגוגית באמנות" בריכוזה של ד"ר עדנה בר-רומי פרלמן, "הוראת מדעי הרוח" בריכוזה של ד"ר אסנת זינגר; "מזרחיות וחינוך" בריכוזה של ד"ר מימי חסקין; "למידה שיתופית בעולם גלובלי", בריכוזה של ד"ר מירי שיינפלד.