הרשמה להכשרת אקדמאים להוראה

 

שימו-לב: מועמדים ללימודי הסבה צריכים לעבור ייעוץ לימודים ולקבל את אישור ועדת הקבלה בטרם ביצוע הרשמה ותשלום באתר המכללה (למעט מועמדים ללימודים בהתמחויות גיל-רך, יסודי, חינוך מיוחד וחינוך גופני).
לתיאום ייעוץ לימודים יש להתקשר למרכז הרישום: 03-6901200.


ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

לצורך ביצוע התשלום באופן מקוון נבקשך לקרוא את המידע על נהלי הרישום ותנאי הקבלה באתר המכללה.

טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך:

  • כרטיס אשראי בתוקף.


בתום תהליך הרישום יש להוריד את הטפסים המצורפים  הבאים ולשלוח אותם מלאים וחתומים, יחד עם האישורים המפורטים להלן : למכללת סמינר הקיבוצים - מרכז ייעוץ ורישום - הרשמה להסבת אקדמאים להוראה, דרך נמיר 149, תל אביב 6250769.


תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

1. מילוי שאלון פרטים אישיים.
2. בחירת מסלול הלימודים וההתמחות אליהם ברצונך להירשם.
3. תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח לרישום מקוון.

שימו לב: התשלום באמצעות האתר הוא שלב ראשוני בהרשמה. על מנת לסיים ההרשמה יש לשלוח את טופס ההרשמה למרכז ייעוץ ורישום.

* לאחר שסיימת את הליך מילוי הטופס המקוון הדפס/י את הטופס ושמור/י אצלך למעקב, כמו גם את האישור על תשלום בכרטיס אשראי.

דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד ששילם ולא עמד בתנאי הקבלה או למועמד ששילם בטרם עבר ייעוץ אקדמי או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. 
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.


אני מאשר/ת כי קראתי את ההנחיות, עברתי ייעוץ אקדמי (למעט מועמדים ללימודים בהתמחויות גיל-רך, יסודי, חינוך מיוחד וחינוך גופני) ואושר לי להירשם - גש/י לטופס הרשמה

 

 ליצירת קשר עם מחלקת הרישום:

03-6901200

 

מסלול התמחות
הגיל הרך יצירתי
חינוך מיוחד
יסודי מדעים
מתמטיקה
ספרות
תרבות ישראל
על יסודי (ז' - י')

ביולוגיה
מתמטיקה
אזרחות
היסטוריה
ספרות
מקרא
תיאטרון

חטיבה עליונה (ז' - יב) אמנות ומדיה דיגיטלית
אמנויות העיצוב
תקשורת וקולנוע
קולנוע
תקשורת
רב גילי חינוך מיוחד גילי (6-21)
רב גילי אנגלית (יסודי-י')
רב גילי חינוך גופני (א'-י"ב)