הרשמה לתואר שני

 
לתשומת ליבך, ההרשמה לחלק מהתכניות הסתיימה. לפרטים, מרכז ייעוץ ורישום, בטלפון 03-6901200.

ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

לצורך הרשמה באופן מקוון יש לקרוא את ההנחיות הבאות.

לתשומת ליבך: ההרשמה מותנית בראיון אישי מקדים בתכניות הבאות: הערכה בחינוך, חינוך סביבתי, חינוך מתמטי לביה"ס היסודי; הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית, אוריינות חזותית בחינוך, חינוך לפעילות גופנית ולבריאות ותואר שני בהוראה - M.Teach. לתיאום ראיון אישי יש להתקשר למרכז הרישום: 03-6901200.

 טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך:

  • כרטיס אשראי בתוקף.

בתום תהליך הרישום יש להוריד את הטפסים הבאים ולשלוח אותם מלאים וחתומים, יחד עם האישורים המפורטים להלן : למכללת סמינר הקיבוצים - מרכז ייעוץ ורישום - הרשמה לתואר שני, דרך נמיר 149, תל אביב 6250769.

האישורים שיש לצרף לטופסי ההרשמה לתואר שני :

1.טופס ההרשמה מלא וחתום
2. תעודת תואר אקדמי ראשון -  B.Ed., B.A., B.Sc.
3. תדפיס ציונים
4. תמונת דרכון
5. תעודת הוראה (לנרשמים ל m.ed)
6. אישור על ותק בהוראה (לנרשמים ל m.ed)

הנרשמים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות יצרפו בנוסף לנ"ל מסמכים נוספים בהתאם למפורט בסדרי הרשמה

הנרשמים לתואר שני ניהול מערכות חינוך יצרפו בנוסף לנ"ל מסמכים נוספים בהתאם למפורט בסדרי הרשמה

הנרשמים לתואר שני M.teach יצרפו בנוסף לנ"ל מסמכים נוספים בהתאם למפורט בסדרי הרשמה

תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

1. מילוי שאלון פרטים אישיים.
2. בחירת התכנית לתואר שני אליה ברצונך להירשם.
3. תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח לרישום מקוון.

למידע נוסף, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום:

03-6901200


לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. 
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.


אני מאשר/ת כי קראתי את ההנחיות לעיל ואני מסכים/ה להן - גש/י לטופס הרשמה