הרשמה למשחק, אוצרות, עיצוב במה, מכינה למחול ומכינה למשחק

 
לתשומת ליבך, ההרשמה לחלק מהתכניות הסתיימה. לפרטים, מרכז ייעוץ ורישום, בטלפון 03-6901200.

ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך:

  • כרטיס אשראי בתוקף.

בתום תהליך הרישום יש להוריד את הטפסים הבאים ולשלוח אותם מלאים וחתומים למכללת סמינר הקיבוצים - מרכז ייעוץ ורישום, דרך נמיר 149, תל אביב 6250769.

 

תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

  • מילוי שאלון פרטים אישיים.
  • בחירת מסלולי הלימודים אליהם ברצונך להירשם.
  • תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח לרישום מקוון (למעט הרשמה ללימודי משחק בסך 550 ש"ח, שכוללים גם את עלות האודישן).

 

ליצירת קשר עם מחלקת הרישום:

03-6901200

 

עם קבלת טופס הרישום המקוון ואישור על תשלום בכרטיס אשראי, יחל הטיפול בפנייתך.

לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה. או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו.
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.

 

אני מאשר/ת כי קראתי את ההנחיות לעיל ואני מסכים/ה להן - גש/י לטופס הרשמה ללימודי משחק, אוצרות, עיצוב במה, מכינה למחול ומכינה למשחק