סדרי הרשמה לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

 

להלן נהלי הרישום ותנאי הקבלה לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת סמינר הקיבוצים.
מידע נוסף ניתן לקבל במרכז הרישום בטלפון 03-6901203-6901200
 

בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך - המועמדים יזומנו לראיון לאחר הרשמתם.

לקבלת חוברת מידע וערכת הרשמה: 03-6901203-6901200

לצורך הרשמה יש לשלוח אלינו מעטפה ובה המסמכים הבאים:
1. טופס הרשמה מלא וחתום (להורדת הטופס לחצו כאן)
2. אישור על תשלום דמי הרשמה.
3. טופס התחייבות למועמדים לתואר שני בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך (להורדת הטופס לחצו כאן)
4. שלוש המלצות מאת ממונים בעבר ובהווה.
מכללת סמינר הקיבוצים דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769

בנוסף יש לשלוח את המסמכים הבאים:
1. תעודת תואר אקדמי ראשון B.Ed., B.A., B.Sc.
2. תדפיס ציונים - ממוצע תואר דרוש: 85
3. תעודת הוראה ותדפיס ציונים
4. אישור על ותק (5 שנים לפחות) ניסיון בהוראה/חינוך או בפעילות חינוכית
5. גיליון קורות חיים
6. שתי תמונת דרכון של המועמד

כתובת למשלוח ערכת ההרשמה:
מנהל לומדים - הרשמה לתואר שני
מכללת סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769

הערה: לראיון הקבלה יוזמנו רק מועמדים שיתחייבו לתכנית לימודים מלאה ולסיום הלימודים בתוך שתי שנות לימוד. 

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים.

למעבר לתשלום דמי רישום לתואר שני לחצו כאן