סדרי הרשמה לתואר שני מוסמך בהוראה M.Teach

 

להלן נהלי הרישום ותנאי הקבלה לתואר שני מוסמך בהוראה M.Teach במכללת סמינר הקיבוצים.

מידע נוסף ניתן לקבל במרכז הרישום בטלפון 03-6901200

 ראיון אישי מקדים

לראיון אישי עם יועץ האקדמי של התכנית יוזמנו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה.
הראיון מתקיים לפני ההרשמה, ומטרתו לברר הן את מידת ההתאמה של המועמד לתכנית והן לבנות את הרכב הלימודים הנדרש לו על פי גיליון הציונים לתואר הראשון והוותק בהוראה.

בראיון על המועמד למסור העתק של המסמכים הבאים (יש להציג תעודות מקוריות במקום):

1. תעודת תואר אקדמי ראשון -  B.Ed., B.A., B.Sc.
2. תדפיס ציונים - ממוצע תואר דרוש: 80
3. תמונת דרכון

בסיום הראיון יקבל המועמד טופס ובו אישור ראיון:
סיכום של מפגש הייעוץ והנחיה לגבי הרכב הלימודים הנדרש.
ההרשמה לתכנית מותנית במפגש הייעוץ המקדים, ונעשית לאחריו.

 נוהל הרשמה

לצורך הרשמה יש לשלוח אלינו מעטפה ובה המסמכים הבאים (בנוסף לאלו שהושארו במהלך הראיון):

1. טופס ההרשמה מלא וחתום (להורדת הטופס לחצו כאן)
2. אישור על תשלום דמי הרשמה
3. טופס אישור ראיון אישי וסיכום מפגש הייעוץ המקדים
4. תעודת תואר אקדמי ראשון B.Ed., B.A., B.Sc.
5. תדפיס ציונים - ממוצע תואר דרוש: 80
6. אישור רפואי (להורדת הטופס לחצו כאן)
7. תמונת דרכון נוספת על זו שנמסרה בראיון

כתובת למשלוח ערכת ההרשמה:
מנהל לומדים - הרשמה לתואר שני
מכללת סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים.