סדרי הרשמה לתכניות תואר שני M.Ed

 

להלן נהלי הרישום ותנאי הקבלה לתואר שני .M.Ed במכללת סמינר הקיבוצים:

סדרי הרשמה וקבלה לתכניות:

  • הערכה בחינוך
  • חינוך סביבתי
  • חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
  • הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית 
  • אוריינות חזותית בחינוך
  • חינוך לפעילות גופנית ותנועה

מידע נוסף ניתן לקבל במרכז הרישום בטלפון 03-6901200
 

ראיון אישי מקדים

לראיון אישי עם יועץ האקדמי של התכנית יוזמנו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה.
הראיון מתקיים לפני ההרשמה, ומטרתו לברר הן את מידת ההתאמה של המועמד לתכנית והן לבנות את הרכב הלימודים הנדרש לו על פי גיליון הציונים לתואר הראשון והוותק בהוראה.

בראיון על המועמד למסור העתק של המסמכים הבאים (יש להציג תעודות מקוריות במקום):

1. תעודת תואר אקדמי ראשון -  B.Ed., B.A., B.Sc.
2. תדפיס ציונים - ממוצע תואר דרוש: 80
3. תמונת דרכון
4. תעודת הוראה
5. אישור על ותק בהוראה

בסיום הראיון יקבל המועמד טופס ובו אישור ראיון. ההרשמה לתכנית מותנית בראיון המקדים, ונעשית לאחריו.

נוהל הרשמה

לצורך הרשמה יש לשלוח אלינו מעטפה ובה המסמכים הבאים (בנוסף לאלו שהושארו במהלך הראיון):

1. טופס ההרשמה מלא וחתום (להורדת הטופס לחצו כאן)
2. אישור על תשלום דמי הרשמה
3. טופס אישור ראיון אישי וסיכום מפגש הייעוץ המקדים
4. תעודת תואר אקדמי ראשון B.Ed., B.A., B.Sc.
5. תדפיס ציונים - ממוצע תואר דרוש: 80
6. תעודת הוראה
7. אישורים על ותק/ניסיון בהוראה
8. תמונת דרכון נוספת על זו שנמסרה בראיון

כתובת למשלוח ערכת ההרשמה:
מנהל לומדים - הרשמה לתואר שני
מכללת סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769

 חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים.