ספירומטריה - מדידת נפחים ותפקודים נשימתיים

 

רקע כללי

1.      מדדי הנשימה השונים הינם ביטוי, הן לנתוניו\ה האנטומיים והגנטיים של הנבדק\ת, והן להשפעות סביבתיות עליו\ה (מחלות, עישון, אימון).

2.      בספירומטריה ניתן להבחין בין:

       א.    מדידת נפחים  (VC , FVC, TLC, VT, ...).

       ב.    מדידת זרימות (1FEV, 1%FEV, MVV, PEF [זרימת השיא], ...).

3.      ניתן לראות בספירומטריה חלק מן האנתרופומטריה (אפיון מימדים גופניים שונים), אולם שימושה העיקרי הוא באבחון מחלות ומגבלות נשימתיות [הבולטת שבהן: קצרת (אסתמה)].

4.      מבחינה אנטומית-אנתרופומטרית, תלויים רוב המדדים הספירומטריים בגובה הגוף ובשטח פניו (להבדיל, למשל, מן ההספק המכני, התלוי במסת השריר,  או מן הכוח, התלוי בשטח החתך של השריר).

 

מטרות ההדגמה

1.      הכרת מבדקים נפוצים של תפקודי-נשימה והבנת משמעויותיהם.

2.      התנסות אישית במבדקים.

 

ציוד

1.      ספירומטר.

2.      פיות חד-פעמיות.

3.      "אפון" (אטב מיוחד לאטימת האף).

 

 

מהלך הבדיקה

1.      שקילת הנבדק\ת ומדידת גובהו\ה.

2.      הפעלת התוכנה והקלדת נתוני הנבדק\ת [גובה, משקל, מין, גיל, גזע(!), עישון].

3.      ביצוע המבדקים:

       א.    VC.

       ב.    FVC.

        ג.    MVV.

4.      רישום התוצאות:  VC, FVC, 1FEV, 1%FEV, MVV  (כמו גם הערכים החזויים למדדים השונים).

הערה:  כל קבוצת תרגול תמנה 2 סטודנטים.  רצוי שהשניים ייבדלו, ככל האפשר, בלפחות אחד מנתוניהם הבסיסיים [מין, גובה, עישון (אם יש מעשנים!), היסטוריה של מחלות בדרכי-הנשימה\ריאות, וכיו"ב].

 

מטלות

1.      הכן\הכיני את דו"ח המעבדה כמפורט בהנחיות לשיעורי המעבדה.

במסגרת פרק התוצאות: 

2.      ערוך\ערכי את התוצאות בטבלה השוואתית (בין שני הנבדקים) תוך פירוט הערכים המדודים לעומת אלה החזויים.

במסגרת הדיון ענה\י על שלוש השאלות שלהלן:

3.      כיצד משפיעים, או עשויים להשפיע על התוצאות הגורמים:  גובה, משקל, מין, גיל, עישון, ומחלות-ריאה ?

4.      מה עשויות להיות הסיבות להבדלים שנצפו בין הערכים המדודים לאלה החזויים ?

5.      מה עשויות להיות הסיבות להבדלים שנצפו בין שני הנבדקים ?

במסגרת השאלות הנוספות ענה\י על השאלה:

6.      בניגוד ל"מקובל", לנפח הריאות (VC) באנשים בריאים קשר חלש יחסית עם איוורור הריאות המרבי (VEmax), כמו גם עם צריכת החמצן המרבית (VO2max).  מהו ההסבר לכך ?

 

 

מקורות לקריאה נוספת

1.      Brooks G.A.,  Fahey T.D., & White T.P.   Exercise Physiology - Human Bioenergetics and Its Application, 2nd ed.  Mayfield Publishing Co., Mountain View, Calif., 1995.

2.      McArdle W.D.,  Katch F.I., & Katch V.L.  Essentials of Exercise Physiology,  Lea & Febiger, Philadelphia, 1994.

3.      West J.B.  Respiratory Physiology - the Essentials, 3rd ed.  Williams & Wilkins, Baltimore, 1985.

4.      Wilmore J.H., Costill D.L.  Physiology of Sport and Exercise.  Human Kinetics, Champaign, IL, 1994.

5.      ורבר ג',  ענבר ע',  שגיב מ'.  הפיסיולוגיה של המאמץ – תאוריה והתנסות מעבדתית.   המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט,  ו"רכס" הוצאה לאור פרויקטים חינוכיים בע"מ,  2000.

6.      רוטשטיין א'.  ביולוגיה ופיסיולוגיה של האדם במאמץ.  הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל,  מכון וינגייט, 1992.

 

 

 


ריכוז נתונים

ספירומטריה

 

 

הנבדק:  ______________________                                    תאריך:  ____________

 

   גיל,        שנים

 

 

   גובה,       ס"מ

 

 

   משקל,     ק"ג

 

 

   מין

 

 

 

% מהחזוי

 

תוצאה בפועל

 

תוצאה חזויה

 

סוג הבדיקה

 

 

                    ליטר

                    ליטר

FVC

 

 

                    ליטר

                    ליטר

FEV1

 

 

                   אחוז

                   אחוז

FEV1%

 

 

                   ליטר

                   ליטר

VC

 

 

                   ליטר\דקה

                   ליטר\דקה

MVV