טופס רישום לתעודות מדריך

 

אל: תלמידי שנה א' / ב' - מחלקה לחינוך גופני ותנועה

דף הנחיות לרישום לחוגי בחירה לשנת הלימודים תשע"ז

לקראת שנה"ל תשע"ז מוצעים חוגי הבחירה הבאים:
 "מדריך/ה שחייה", " מדריך/ה כדורעף", "מדריך/ה כושר גופני ובריאות" (כולל חדר כושר קטינים), "מדריך/ה אתלטיקה קלה",  ו "מדריך/ה מחול אירובי".

כללי

  • על כל סטודנט במסלול לחינוך גופני ותנועה להשתתף בשנה ב' בחוגי בחירה מעשיים בהיקף  של 12 נקודות (6 ש"ש).
  • החל משנה זו יוכלו סטודנטים משנה ג' להירשם לחוג בחירה נוסף, על בסיס מקום פנוי. הרשמתם תתבצע עם תום רישום הסטודנטים העולים לשנה ב'.
  • חוגים אלה הנם חלק מסל השעות במסגרת לימודיכם לתואר. עם זאת ניתן לקבל בקורסים אלה תעודות מדריך המוכרות על ידי מנהל הספורט.
  • קבלת תעודת המדריך תהיה מותנית בתוספת של ימים מרוכזים, שיתקיימו מעבר לשעות הלימודים ויינתנו בתוספת תשלום של 450 ש"ח לכל תעודה וכן עמידה במטלות ייחודיות נדרשות (ניתן ללמוד את הקורסים שלא לצורך קבלת תעודת מדריך. במקרה זה לא יהיה צורך בתוספת תשלום ובעמידה במטלות הייחודיות).

נהלים

  • בחוגים לשחייה ולאירובי יערכו מבחני קבלה. בחוג לכדורעף יוכלו להתקבל סטודנטים שציונם בשנה א' הינו מעל ל-80 .
  • קיום כל חוג מותנה במספר מינימלי של נרשמים, בהתאם לקביעת המנהל האקדמי.
  • על פי מנהל הספורט קיימת מכסה לכל קורס שאין לעבור אותה.
  • במהלך השבועיים הראשונים לפתיחת שנת הלימודים תינתן אפשרות לשנות את הרישום לחוגים . לאחר מכן לא ניתן יהיה לבצע שינוי.
  • לא יוחזר תשלום למי שיעזוב את הקורס עם תום השבועיים הראשונים בהם ניתן לעשות שינוי.

  
בברכה,
ד"ר גילי יוסף וד"ר רוני אולמן דרום 
ראשות המחלקה לחינוך גופני ותנועה
מכללת סמינר הקיבוצים

 

 

להלן טופס רישום לתעודות מדריך לתלמידים העולים לשנה ב' בשנת הלימודים תשע"ז.

לידיעתכם יש להירשם לחוגים בהיקף של 6 ש"ש (12 נק' זכות).
 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית