אבניים - ספריית תיאורי מקרים של אנשי שטח בחינוך

שלח לחבר   הדפס

אבניים - ספריית תיאורי המקרים של מכללת סמינר הקיבוצים הנה אחד מצמתי המפגש והשיתוף של קהילת החינוך בישראל. תיאורי מקרים בספריה נכתבו על ידי אנשי חינוך מכל רחבי מערכת החינוך בארץ, ומשקפים את המציאות החינוכית והאנושית המורכבת, כפי שנתפסת בעיניהם של אנשי השטח הפועלים בה.

מה הם תיאורי מקרה?

אחת הדרכים ללמידה מניסיון היא הצגת תיאורי מקרים (case studies) ודיון בהם. תיאורי מקרים מתארים אירועים בודדים מתוך השדה המקצועי של אנשי חינוך ומדגימים את מורכבות הפרקטיקה החינוכית ואת האופן שבו מקרה פרטי עשוי לייצג נושאים רחבים ואוניברסאליים יותר.
תיאורי המקרים מכילים תיאור נרטיבי של אירוע: דילמה חינוכית, הקשר ורקע כללי להתרחשות וניתוח רפלקטיבי של הדברים. 

הקטגוריות של תיאורי המקרה

הוראה ודרכי חינוך הוראה ודרכי חינוך ניהול בתי ספר
ייעוץ והדרכה פיקוח על בתי ספר חינוך מיוחד
המגזר הערבי המגזר הממלכתי דתי גני ילדים