הכשרת מורה חונך בכיר

רכזת התכנית: גבי לנדלר-פרדו

רציונל התכנית
ההתמחות לקראת דרגת קידום 9 נועדה להכשיר מורים להיות "חונכים בכירים" לעובדי הוראה במגוון תפקידים במערך הארגוני של מערכת החינוך; ובכללם, בעלי תפקידים במערך הבית ספרי והמחוזי, וחונכים למורים חדשים ולמדריכים. חונכים בכירים יוכלו להשתלב גם במסגרות ההכשרה של מורים חונכים במכללות האקדמיות לחינוך.
חניכה מוגדרת כדרך פעולה בה המורה החונך מסייע למורה הנחנך לשנות ידע, מיומנויות, תכונות וערכים באמצעות בירור הסיבות להתנהגויות חוזרות של המורה הנחנך. הלימודים יתמקדו בהעשרה ובהעמקה בידע בתחומים הנגזרים ממהות התפקיד במטרה לקדם ולהעשיר את הידע והניסיון הנדרשים לחונכים בכירים במעמד זה, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של חונך בכיר כמומחה ומנהיג בתחומו.

מטרות

  • פיתוח הכישורים, המומחיות והיכולות הנדרשות בתחום החונכות והליווי שיתרום להעצמת דפוסי חשיבה פדגוגיים וטיוב ההוראה המתייחס לדרכי הוראה מיטביות ואפקטיביות שהוכחו כדרכי הוראה מקדמות ובעלות יכולת ליצור שינוי בקרב הלומדים.
  • פיתוח יכולת המורה החונך לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקידים אחרים בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי והובלה בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו לפי העניין והצורך.
  • העלאת תחושת המסוגלות העצמית, ההתפתחות האישית ויכולות היזמות של המורה תוך מיקוד בלמידה והתפתחות לאורך הקריירה כערך.
  • הכשרה, פיתוח ויישום יכולות רפלקטיביות בתהליכי התפתחות עצמית, תיעוד, הבנה וניתוח ההוראה.
  • פיתוח מיומנויות לחניכה אפקטיבית של מורים חדשים וותיקים בבית הספר תוך יצירת אמון אישי לקידום הפעילות החינוכית פדגוגית.

מועד ההשתלמות:
שנה א' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 30.10.16
שנה ב' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 30.10.16


דמי רישום: בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ פיקדון (יוחזרו לאחר שנתיים)

• בשאלות לענייני מעבר מדרגה לדרגה יש לפנות למשרד החינוך.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

למידע נוסף:
תמר גורן
Tamar.Goren@smkb.ac.il
 

רוני אייש-חמאם
Roni.Ayache@smkb.ac.il