מורה יוזם ומטמיע - מנהיגות חברתית

פיתוח מקצועי לדרגות 7 - 9 אופק חדש לתשע"ו
מורה יוזם ומטמיע - מנהיגות חברתית - בשיתוף מינהל חברה ונוער
רכז התכנית: יעקב (ינקלה) שטיינברג


"תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם נמצאים - אל מקום שלא היו בו מעולם." - הנרי קיסינג'ר

תיאור כללי של מטרות התכנית
מטרת התכנית היא להקנות למשתתפים הבנה בסיסית ומושגי יסוד בתכנון מיזמים חינוכיים וחברתיים ומיומנות בסיסית ליצירת תכנית פעולה. התכנית תעסוק בקשר שבין ערכים והשקפת עולם לתכנית עבודה, בתהליך גיבוש חזון ואסטרטגיה, בתכנון מפורט של מיזמים חינוכיים – חברתיים ובהובלתם ליישום במציאות, ובחקר הפרקטיקה.

רציונל התכנית
ההתמחות נועדה לקדם את היזמות החינוכית -חברתית, כאמצעי להובלת תהליכים חדשניים, רלוונטיים ויישומיים שמטרתם להשביח את עבודתו של הרכז החברתי בבית-הספר.
יוזמה חינוכית היא כל תחום פעילות חינוכית המתאים לרכז ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בבית הספר. תוצר היוזמה החינוכית מתייחס להישג, מיומנות או ידע הנצבר בתום התהליך ומבטא תהליכי התפתחות מקצועית ומסוגלות עצמית. בפיתוח היוזמה החינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים לרכז ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בית ספרית כמו: פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה; פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה; פיתוח תכנית בית ספרית בנושאי אקלים בית ספרי; פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה; פיתוח יוזמה בנושאים מגוונים כמו: זהירות בדרכים, נתינה, שמירה על איכות הסביבה וכו' .
תכנית הפיתוח המקצועי המוצעת מיועדת לרכזים חברתיים, רכזי מחויבות אישית ובעלי תפקידים בתחום החברתי - ערכי, המבקשים לפתח ידע מקצועי - יישומי, מבוסס מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם, ומעוניינים לרכוש כלים לחקר עבודתם.
תכנית הלימודים מבוססת על ההנחה כי ידע מקצועי מהווה את התשתית לחיזוק תחושת מסוגלות עצמית וכגורם מכריע בקידום מורים, הוראה ותלמידים. ייחודה של תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים הוא בהעצמת המורים כמומחים רפלקטיביים בעלי ידע פדגוגי רחב ומעמיק.

מבנה התכנית

 • יזמות; חדשנות; השבחת עבודת הרכז החברתי בבית הספר;
 • מקומם של ערכים והשקפת עולם בתהליך תכנון חברתי חינוכי
 • מנהיגות וחזון - תפקידה של מנהיגות בהצגת חזון ובהובלתו לשינוי במציאות
 • העצמת בעלי התפקידים בחינוך החברתי, חיזוק הפרופסיה ומתן כלים רפלקטיביים ודידקטיים.
 • פיתוח יוזמה ויישומה תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן;
 • תכנון מיזמים חינוכיים וחברתיים - היכרות עם כלים תכנוניים ורכיבים מרכזיים בתכנון: מטרות ויעדים, צורך, קהלי יעד, תפעול ותקציב.
 • מדדי הצלחה ודרכי הערכה.
 • שיווק היוזמה, היבטים פורמליים משפטיים וארגוניים, היערכות פיזית, סדר פעולות ביישום.
 • אתגרים בתכנון: הקושי בהובלת שינוי, אשליית השליטה בעתיד, הנטל המוסרי והפרקטי, הקשרים אישיותיים, זהותיים ותרבותיים.
 • עבודה מול ממשקים שונים: קהל יעד, סביבות ארגוניות ופוליטיות, הנהלה, צוות מורים, תלמידים .
 • העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היוזמות בתחום שנבחר על ידי המורה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח בשני רכיבים עיקריים
     1. רכיב התוצר אשר מתייחס למה שהמורה השיג / למד בתום התהליך
     2. רכיב התהליך שהוא המטרה העיקרית של כלי התיעוד המאפשרים למורה לעבוד על תהליכי ההוראה והלמידה שלו.
 • חקר הפרקטיקה - למידה מסיפורי מקרים.

דרישות הלימודים

 • השתתפות פעילה
 • תכנון ראשוני והגשת הצעה ליוזמה בתום השנה הראשונה
 • הפעלת יוזמה בשנה השנייה

התכנית תתקיים בסמינר שיין לעובדי הוראה בפתח תקוה
הלימודים יתקיימו בימי שלישי , אחת לשבועיים, מה- 20.10.15 בין השעות – 16:00-19:15

למידע נוסף:

דמי רישום: בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.