הכשרת גננות חונכות לגננות מתחילות

 

רכזת התכנית: גבי לנדלר-פרדו

רציונל
הכניסה לעבודה בגן מהווה שלב מעבר מתרבות של לומדת לתרבות של אשת מקצוע- מובילה, מחנכת ומלמדת. בתקופה זו גננות וגננים חדשים מתמודדים עם לחצים רבים ומגוונים בו זמנית: כמות העבודה הנדרשת, תיכנון חומר הלימודים ואירגונו, ניהול הגן, עבודה עם צוות הגן והובלתו, שיתוף פעולה עם הורים, . קיים פער בין המציאות הבית ספרית היומיומית, לבין הכשרת המורים. השנים הראשונות מהוות שלב מכריע בקליטתם של המורים והמורות החדשים במערכת החינוך ובהתפתחותם המקצועית. שלב זה, מחייב ליווי ותמיכה ומעמיד במרכז את תפקידה של המורה החונכת והמלווה בבית הספר הקולט או בגן הקולט.  ידע ביסודות האימון, עריכת תצפיות וניתוחן, שיח פדגוגי והשימוש בכלי העצמה וחיזוק המיקוד הערכי, יאפשרו למורה החונכת והמלווה לסייע למורים החדשים להיקלט במערכת החינוך ולהתפתח אישית ומקצועית.

מטרות

  • פיתוח תפיסת תפקיד של "גננת חונכת" כעמיתה – מסייעת למתמחה בתוך מערכת חינוכית נתונה.
  • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה לשם זיהוי צרכיה של המתמחה, ותמיכה בהיקלטותה ובהסתגלותה המקצועית במערכת החינוך.
  • הענקת כלים לתקשורת מיטבית, יחסי אנוש טובים יותר ויצירת תשתיות של אמון לעבודה פרודוקטיבית יותר.
  • הקניית כלים לפיתוח וגיבוש זהות מקצועית אוטונומית של הגננת החדשה.
  • חיזוק ושכלול מיומנויות הוראה וניהול גן.
  • הקניית מיומנויות הערכה ושיח פדגוגי.
  •  יצירת הצלחה אישית.

נושאי ההוראה/למידה בתכנית:
תפיסת תפקיד הגננת החונכת, ניהול מפגשים עם המתמחה, סגנונות הנחיה, הצפייה במתמחה. הקשבה איכותית, שיח פדגוגי בעקבות הצפייה,  עקרונות ההצלחה,  הסרגל המשותף להערכה – מנחה מתמחה, הערכה מעצבת , העצמת אמונת המסוגלות – מנחה מתמחה.

היקף:
60 שעות
דרגות 2-6 אופק חדש

מנחים
גבי לנדלר-פרדו, צחי כשר

קהל היעד
גננות בעלות תואר ראשון וותק של ארבע שנים לפחות.

המפגשים יתקיימו ביום ג' בין השעות 16:00 - 19:15. ( סמסטר א')

למידע נוסף - גבי לנדלר-פרדו


על פי תקנון משרד החינוך ייגבו דמי רישום בסך 130 ₪ בלבד. אין החזר לדמי רישום בשום מקרה.