קורס דינאמי - מעבדות חדשנות חינוכית לדרגות 7-9

רכזת התכנית: אפרת גולדברג - רכזת פדגוגית ערי חינוך

רציונל ומטרות התכניות
על פי מתווה אגף הפיתוח המקצועי לעו"ה, מכוונות דרגות ההתפתחות 7-9 במסגרת "רפורמת אופק חדש" לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת ובקהילה, על-מנת להשביח את עבודתם בכיתה ובבית-הספר. בנוסף, נועדה ההתמחות להעשיר את הידע העיוני, והפרקטי של המורים, כך שיוכלו ליישם אותו בעבודתם בכיתה ובבית הספר, ולפרסם את הידע אותו רכשו בקרב עמיתיהם והקהילה המקצועית.
אנו במכללת סמינר הקיבוצים בשיתוף עם ארגון ערי חינוך מבקשים להציע תכנית לפיתוח מקצועי של מורים בדרגות 7-9 במתכונת ייחודית אשר מבוססת על המודל הדינאמי הבין לאומי של – innovation-lab.

מודל דינמי זה מתאים למציאות הדינמית של שדה החינוך וההוראה, בו על המורים להיות מסוגלים לרכוש כלים שיאפשרו להם לתפקד בצורה מיטבית עם שינויים מהירים בידע, בהפצת המידע, בערכי החברה ובתרבות. והוא יאפשר למורים לחוות מכלי ראשון תהליכי למידה מסוג זה, אשר אנו מאמינים כי תהיה להם השפעה על המוטיבציה ללמידה ועל תחושת המסוגלות של המורים להתמודד עם השינויים המהירים .

מטרות
א. ליישם תהליכים דינאמיים המעורבים בתכנון, למידה, הוראה והערכת התכנית, ולבדוק את השפעת התהליכים הללו על המוטיבציה של המורים .
ב. לטפח מורים מתחומי הדעת השונים, כיזמים חינוכיים, תוך העמקה בידע תיאורטי והתנסות פרקטית בהובלת תהליכי שינוי, הבנת הצרכים המשתנים של הלומד והתאמתם למאה ה- 21, על ידי שימוש בתהליך פיתוח אישי של הכרות עם חוזקות המורה, תהליך קבוצתי, תהליך פיתוח מקצועי הכולל הוראה ולמידת עמיתים, למידה מתוך התנסות והתבוננות רפלקטיביים.
ג. השבחת המורה כאיש מקצוע מתפתח בתחומו, חבר בקהילה המקצועית אליה הוא שייך, וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפים ועמיתים, באמצעות השימוש בקבוצה כמשאב ליצירת ידע פרקטי. למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע המתקיים במסגרת הקשר חברתי. לכל חבר בקהילה, יש תרומה ללמידה של הפרטים בה וגם ליצירת ידע משותף.

עקרונות הפעולה של מעבדות החדשנות
תהליך פיתוח אישי של הכרות עם חוזקות המורה ואזורי ההתפתחות מתוך בחירה ותשוקה.
תהליך קבוצתי ותהליך פיתוח מקצועי –מטלת ביצוע-הכרת סביבת העבודה שלי, הוראת ולמידת עמיתים ותכנון פעיל של יוזמה במרחב פתוח. חשיפה לנושאים מגוונים על ידי מומחים בתחומם, על מנת לייצר השראה, סקרנות, ועניין. למידה וירטואלית בסביבת עבודה פתוחה, צפייה בסרטים מקצועיים, ניתוח אירועים והוראת עמיתים.

התמקדות בשש אבני יסוד

 • חוכמת המעשה - דרך של עשייה והתנסות
 • תנועת הלב - פעולה מתוך חיבור למשמעות ותשוקה
 • שיתוף ושיתופיות - מורים משתפים בידע שלהם ומשתתפים עם אחרים
 • תהייה, טעייה ושאלה - המקום לשאול, להתנסות, להעז לטעות
 • כיף ומשחק - איכות משחקית, הנאה ושמחה.
 • לומדים לפני שפועלים - למידה בשלושה מעגלים :
  1. המעגל הפנימי של המורה.
  2. מעגל השותפים.
  3. מעגל הידע העולמי.

בתהליך הדינאמי לקבוצה יש תפקיד, התהליך מובל ע"י הקבוצה והפרטים שבה. לקבוצה מטרה משותפת עליה יחליטו חברי הקבוצה . כל אחד הוא לומד ומלמד מתוך הכרה ב"חוכמת ההמונים". שיח רפלקטיבי אודות סגנון הלמידה האישי ודרכי הפעולה המקצועיות, חקירת הפרקטיקה, למידה מתוך ההתנסות והתבוננות רפלקטיביים על תהליכי ההוראה – למידה ועיבודם.

התכנית תתקיים  במכללת סמינר הקיבוצים, בימי א' אחת לשבועיים בין השעות: 16:15-20:00, תחילת שנת הלימודים 30.10.16

למידע נוסף אפרת גולדברג

דמי רישום: בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ פיקדון (יוחזרו לאחר שנתיים)

בשאלות לענייני מעבר מדרגה לדרגה יש לפנות למשרד החינוך.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים