מנהיגים אמנות בחינוך 7-9

ההשתלמות לא תתקיים בשנת תשע"ז

מרכזת התכנית: רנה בדש

מטרת התכנית לזמֵן למשתתפים חוויה אמנותית ופדגוגית מעשירה. על ידי שילוב של צורה ושל תוכן, עולם האמנויות יוטמע באופן אינטגרלי בתכני המפגשים, שיעסקו בהובלת תהליכי שינוי של תלמידים צעירים ובמנהיגות חינוכית וחברתית.

במהלך התכנית יעברו המורים תהליך של העצמה אישית ומקצועית, שיכוון לעורר את מודעותם לזהותם המקצועית ולהניע אותם לפעולה ייחודית, ויספק להם אמצעים נוספים לארגז הכלים שבעזרתו יחוללו שינוי במיצוב כוחה של האמנות בתרבות בכלל, ובמערכת החינוך בפרט.

במהלך התכנית ניחשף ליוזמות פורצות דרך; נתחקה אחר מגבלות וקשיים העומדים בפני יזמים פעילים, נאיר אופני איתור של שותפים פוטנציאליים ונניח תשתית לתרגום של רעיון למעשה. המשתתפים יעברו תהליך של איתור החזון האישי שלהם ויקבלו ליווי לאורך שלבי יישומו במסגרת הארגון אליו הם משתייכים.

רנה בדש וטלי אשר יובילו את התכנית, שתכלול הרצאות וסדנאות, מפגשים עם מרצים-אורחים, סיור לימודי וימי שיא מעוררי השראה. בדרכי ההוראה הן ידגימו מתודות שניתן ליישם בבתי הספר עם תלמידים ועם צוותי הוראה וניהול. יינתן דגש ללמידה אינטר-דיסציפלינרית, שתקשור את תחומי האמנויות השונים זה בזה ועם שדות ידע חוץ-אמנותיים, ותלווה בחקר, בתכנון וביישום הפרויקט, כאמצעים מחוללי למידה רב-רובדית.

מטרות התכנית
לטפח מנהיגות אמנותית מתוך שדרת המורים לאמנות, שתוביל למינוף תחומי האמנות במערכת החינוך. לפתח קהילת מורים יוזמת, לומדת וחוקרת, המתעדת את עשייתה. לחשוף את הלומדים למרכיבים של יזמות, שינוי, מנהיגות, דרכים ואמצעים לפיתוח יזמות חינוכית-אמנותית במערכת החינוך. תכנון, יישום, שיווק והערכה של יזמות אמנותית-פדגוגית והפצתה בקרב באי המסגרת החינוכית והקהילה. היכרות עם תפיסות הוראה עדכניות. הכשרה שמתבססת על הלימה בין הצורה והתוכן-למידה מתוך חוויה והתנסות מעשית, מודלינג אישי של יזמים בתחום החינוך והאמנות, שיתוף ורפלקציה מהנעשה בשטח.

קהל היעד
הקורס מיועד למורים ממקצועות האמנות-תאטרון, מחול, מחול, אמנות פלסטית וקולנוע, העובדים במערכת החינוך, השייכים לדרגים הגבוהים במסגרת " אופק חדש", אשר נדרשים לעבור תכנית השתלמות ייחודית דו- שנתית, במוסדות אקדמיים, לפיתוח מקצועי כדי להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9.

התכנית כוללת הרצאות פרונטליות, סדנאות להכרות עם מגוון חומרים וכלים חדשניים, ומפגשי ליווי והנחייה - במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואלי, לתכנון, ביצוע וכתיבה של יוזמה חינוכית.
המפגשים העיוניים משלבים התנסות אישית, למידת עמיתים ולימוד אקדמי.
בהתנסות האישית המשתתפים מתמודדים עם סוגיות, שאלות ודילמות באמצעות מגוון טכניקות, כגון: דיון מונחה, ניתוח חקרי מקרה, דמיון מודרך, משחקי תפקידים ויומן אישי רפלקטיבי.
בלמידת העמיתים מסייעים המשתתפים זה לזה באמצעות הצגת אתגרים, הצלחות, התלבטויות, דילמות, חקרי מקרה מחייהם המקצועיים תוך קבלת מענה מהעמיתים על ידי שיקוף, העברת מידע וידע והצגת נקודות מבט שונות.
בחלק האקדמי יוצגו תיאוריות וממצאי מחקרים מהתחומים הנדרשים, והוא יינתן על ידי חוקרים ומרצים אורחים בהתאם לתוכן המפגשים. המפגשים יהיו באמצעות סדנאות, הרצאות ולמידה מרחוק ומפגשים עם מרצים-אורחים.

מפגשי הליווי וההנחיה - יתמקדו בליווי אישי של המשתתפים בהתנסות, בדגש על גיבוש, תרגום והפעלת הפרויקט. המפגשים יכללו הנחיה, מעקב,  ליבון קשיים, אתגרים  וסוגיות בהיבט האישי והמקצועי. המפגשים יהיו במסגרת קבוצות ויחידים, בהתאם ליוזמות שבחרו המשתתפים.
הלמידה בקורס תלווה בתשתית אינטרנטית ובה יערך תיעוד כל המשימות, ההתלבטויות, ההתנסויות והרפלקציות. חברי הקבוצה יוכלו להגיב זה לזה וההנחיה תוכל להיעשות גם דרך תשתית זו. כן יהיו בתשתית קישורים רלבנטיים למאמרים, למחקרים, לחוזרי מנכ"ל וכד'.

הערכת תוצרי הלומדים
הערכת הלומדים במהלך תכנית ההתמחות תתבסס על שלושה היבטים: הערכה אישית, הערכת עמיתים והערכת הרכזות.
תוצר ביניים (סוף שנה א) ותוצר מסכם (סוף שנה ב)
בשנה א' יגישו הלומדים תלקיט ובו שיקוף שעשו לתכנון היוזמה שפיתחו, התייחסות למשובי עמיתים, תיעוד תהליך הבחירה וההחלטות שהובילו ליוזמה, ורפלקציה על התהליך.
בשנה ב' יגישו הלומדים תיאור ותיעוד של הפרויקט שנהגה ויושם במרחבים בהם פעלו. הקורס יסתיים בפרזנטציה ובמשוב עמיתים ומומחים שונים שיעריכו ויגיבו לפרויקטים.


ההשתלמות לא תתקיים בשנת תשע"ז