ניתוח יישומי של התנהגות - פרקטיקום והסמכה בינלאומיים

פרקטיקום – ליווי ופיקוח לקראת מבחני ההסמכה הבינלאומיים של ה- BACB לבעלי תואר ראשון ושני 

מרכז הפרקטיקום - ד"ר איתן אלדר BACB-D
רפרנטיות - רחלי מזור, קרן אנגלנדרהתכנית מאושרת ע"י ה- BACB המעניק תעודת הסמכה בניתוח התנהגות- Task List IV.

התוכנית ללימודי תעודה בניתוח התנהגות יישומי בסמינר הקיבוצים מציעה קורס פרקטיקום המלווה את צבירת השעות עבור ההסמכה הבינלאומית של ה – BACB בהתאם לדרישות הגוף המסמיך. קורס זה מיועד לבוגרי התכנית במכללת וינגייט (עד 2011) ובמכללת סמינר הקיבוצים ומותנה בהצגת גיליון ציונים ותעודת גמר.

לידיעתכם מבחן ההסמכה נערך בשפה העברית.
ניתן לבצע פרקטיקום רגיל הדורש 1000 שעות לתואר שני ו- 670 לתואר ראשון והנחיה חד-שבועית. אפשרות נוספת היא לבצע פרקטיקום אינטנסיבי הדורש מספר שעות התנסות כולל מופחת - 750 לתואר שני ו- 500 לתואר ראשון, וכולל הנחיה דו-שבועית. את הפרקטיקום ניתן לבצע במסגרת העבודה השוטפת עליה הנכם מקבלים שכר.

מטרות:
יישום של הליכים התנהגותיים ברמה גבוהה תוך השגת שיפור אצל המשתתפים, פיתוח רפרטואר מיומנויות בניתוח התנהגות תוך שמירה על מקצועיות ואתיקה בהתאם למסמך היעדים של ה BACB, לוודא יכולת ניתוח מקרים, פתרון בעיות, קבלת החלטות ויכולת בקשת סיוע מקצועי, לשפר לשמר ולתעד את רפרטואר המיומנויות המקצועיות של המונחה, לוודא שהמונחים מבצעים סקירה ושימוש בחומר כתוב (לדוגמה, תכניות התנהגות, גיליונות נתונים, דוחות במהלך יישום תכניות התנהגותיות).

דרישות לפרקטיקום - BCABA

דרישות לפרקטיקום - BCBA 

שאלות רווחות פרקטיקום והסמכה

לתשלום לפרקטיקום לכל השלבים לחץ כאן