מורה יוזם אורח חיים בריא

רציונל התכנית
ההתמחות של מורים לחנ''ג לדרגה 7  נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר. התכנית מיועדת להכשיר מורים לחינוך גופני כיוזמים וכמטמיעים תכניות חינוכיות לאורח חיים פעיל ובריא, ולהעלאת המודעות לתזונה ובריאות דרך יוזמות פעילויות בריאות וספורט בית הספר תוך שימוש ביזמות כמנוף  לקידום מקצועי ואישי. 

תכנית ההתמחות יוצאת מתוך הנחה כי ביה"ס הינו מקור של ידע ומהווה חממה להטמעתו של ידע זה בלמידה חווייתית ותהליכית תוך יצירת הנעה ללמידה ולרכישה של כלים לאורח חיים בריא.  החינוך לאורח חיים פעיל ובריא מהווה נדבך חשוב בבנייתו/ה ועיצובו/ה של התלמיד/ה כבוגר/ת פעיל/ה יותר ובריא/ה יותר.    למידה מתוך חוויה תאפשר הבנה, ידיעה והטמעת התכנים.

תכנית הלימודים מבוססת על ההנחה כי ידע מקצועי מהווה את התשתית לחיזוק תחושת מסוגלות עצמית וכגורם מכריע בקידום מורים, הוראה ותלמידים. ייחודה של תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים הוא בהעצמת המורים כמומחים רפלקטיביים בעלי ידע פדגוגי רחב ומעמיק.

מטרות

  • מתן כלים למורי החנ''ג ליצור, להטמיע ולהניע תהליכים חשובים וערכיים באקלים הבית ספרי ואצל התלמידים, אשר משנה לשנה הופכים לפחות פעילים גופנית, נמצאים שעות רבות מול המסכים  וצורכים מזונות מזיקים באופן מופרז. 
  • מתן כלים ורעיונות להתגברות על ההתנגדויות והקשיים של דור שנע מעט מדי. עידוד יזמות חינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה והבנה;  השבחת עבודתו של המורה בכיתה ובבית הספר; העמקת הלמידה העצמית והחקירה הרפלקטיבית.

דרישות הלימודים

  • השתתפות פעילה
  • תכנון ראשוני והגשת הצעה ליוזמה בתום השנה הראשונה
  • הגשת יוזמה בשנה השנייה

היקף התכנית: תכנית דו שנתית, 120 שעות (60 שעות כל שנה) 40 שעות עיוניות + 20 שעות  ליווי ותיעוד.

מועד ההשתלמות
שנה א' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17
שנה ב' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17

דמי רישום: בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.

דמי רישום
בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

למידע נוסף:
תמר גורן
Tamar.Goren@smkb.ac.il

רוני אייש-חמאם
Roni.Ayache@smkb.ac.