הרשמה לסדנת אופק חדש

 

הרשמה לסדנאות אופק חדש – מורה מתחיל שנה א'

על פי מתווה מדיניות "אופק חדש", מורים חדשים נכנסים מהשנה שלאחר ההתמחות למערך של פיתוח מקצועי, המזכה גם בדרגות קידום.

בשנה שלאחר ההתמחות, מורים חדשים מתבקשים להירשם לקורס חובה, המיועד למסיימי סטאז' בלבד. הקורס הינו חובה למורים במסגרת "אופק חדש" העובדים בהיקף של חצי משרה ומעלה.
עבור מורים העובדים בהיקף של שליש משרה הקורס יחשב כקרדיט בשנה שלאחר מכן. מורים השייכים לעוז לתמורה רשאים לעשות קורס זה או קורס מקביל בפסגות.

היקף הקורס: 60 שעות, במתכונת של 40 שעות מפגשים בכיתה (10 מפגשים סה"כ) ו- 20 שעות ליווי אישי.
השתלבות בקורס מותנית בעבודה בפועל במערכת החינוך.

הסדנאות מתקיימות במכללת סמינר הקיבוצים, בקמפוס אמנויות (רח' שושנה פרסיץ 3), בשעות אחה"צ בין השעות 16:00 ל- 19:15. בהתאם לתאריכים המופיעים בסילבוסים.

מצ"ב מטה טופס רישום, ובהמשכו טופס תשלום אינטרנטי מאובטח (130 ₪ דמי הרשמה, אין תשלום נוסף) לסדנאות "אופק חדש". אין החזר כספי על ביטול הרישום לסדנה.

לרשותכם, טופס הרשמה לסדנה למורים מתחילים על-פי "אופק חדש"  לקראת שנת הלימודים תשע"ז.

לסדנה יכולים להירשם מסיימי שהת סטאז' בלבד.

בכדי לסיים את הליך הרישום וכדי שהקורס יוכר על ידי משרד החינוך יש להיכנס לאתר הלל (אתר הסמינר יחידות ומכונים, היחידה לכניסה להוראה, שם עמוד "שנת העבודה הראשונה לאחר ההתמחות" ) ולהירשם במשרד החינוך דרך הלינק המופיע שם "טופס מקוון למורים חדשים בשנה הראשונה לאחר התמחות".

להלן פירוט הסדנאות:

יום שעה שם קורס שם מרצה מיועד ל:
א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי יסודי - קבוצה א'

א' 16:00-19:15 מעבר למריבה: התמודדות מיטבית עם קוהפליקטים במרחב החינוכי שירי לוינס + שירי בר

חינוך כללי על יסודי - קבוצה ב'

ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה - אופק חדש רפי בטיט חינוך כללי יסודי - קבוצה א'
ב' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים בשלב הכניסה לתפקד ההוראה - אופק חדש רפי בטיט חינוך כללי על יסודי - קבוצה ב'
ג' 16:00-19:15 סדנה של החלוץ החינוכי נעמה גולדברג מיועד אך ורק לתלמידים שעברו מיון
ג' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - יסודי לילה קורן

חינוך מיוחד - יסודי - קבוצה א'

ג' 16:00-19:15 סדנת ליווי בחינוך המיוחד - על יסודי לילה קורן חינוך מיוחד - על  יסודי - קבוצה ב'
ג' 16:00-19:15 פדגוגיה דל אמפתיה בגן הילדים ד"ר ענת פורת גיל הרך
ג' 16:00-19:15 היבטים פסיכו - פדגוגים בטיפול בילדים בעלי הפרעת קשב ולקות למידה שמר ארזי חינוך כללי (יסודי + על יסודי)
ג' 16:00-19:15 סדנת ליווי למורים לחינוך גופני נעמי סדן חינוך גופני
ד' 16:00-19:15 למידה משמעותית במאה ה21 יוני אנזל  
ד' 16:00-19:15 תיאוריה ופרקטיקה בהוראת האנגלית, אופק חדש ד"ר מירי יוחנה ומורן כהן מסלול אנגלית
ד' 16:00-19:15 כוחה של השפה באינטרקצייה החינוכית ד"ר ענת בר צבי גיל הרך
ה' 16:00-19:15 ניתוח אירועים חינוכיים באמצעים פסיכודרמטיים - כללי ניבי שנער זמיר חינוך כללי (יסודי + על יסודי)
ה' 16:00-19:15 ניתוח אירועים חינוכיים באמצעים פסיכודרמטיים - גיל הרך ניבי שנער זמיר גיל הרך