מערכת שעות שנתית בחוג להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית בתואר שני

התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות - החל בלימוד הקורסים השונים ועד לעבודות הסמינריוניות ופרויקט הגמר. חוברת זו מפרטת את הכללים של המטלות האקדמיות ואת דרכי הערכתן.
pdf
(191.6KB)
הורדה