סמינריונים ופרויקט גמר

הסמינריונים בתכנית הם סמינריונים מחקריים ורב תחומיים במדעי הרוח. כל סטודנט לומד שני סמינריונים במהלך התואר ונדרש לכתוב עבודה סמינריונית בכל אחד מהם.
פרויקט הגמר במסלול ללא תזה הוא כתיבת תכנית לימודים רב תחומית במדעי הרוח. פרויקט זה מסכם את הלימודים בתכנית ונכתב במסגרת סדנת עבודות גמר.
פרויקט הגמר במסלול עם תזה הוא כתיבת עבודה מחקרית רב תחומית במדעי הרוח או בהוראת מדעי הרוח. כתיבת עבודת המחקר תלווה על-ידי מנחה אישי.

דוגמאות לעבודות גמר שנכתבו במסגרת התכנית:

 • חקר משווה של תכניות לימוד בהיסטוריה ובספרות בשנות החמישים והשישים בתנועה הקיבוצית ובחינוך הממלכתי הרגיל
 • שפת ההעדר בייצוג זיכרון הטראומה של השואה בדור ראשון ובדורות הבאים ביצירות מהספרות ומהקולנוע
 • השוואת ייצוגים של נשיות וגבריות בספרי לימוד לגיל הרך בישראל לאורך ציר זמן מוגדר
 • היסטוריה וזהות בדואית- תכנית לימודים בהיסטוריה לבתי-הספר הבדואים
 • אותנטיות מוסרית: השיבה מהודו בראי הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית והתיאוריה הפסיכואנליטית
 • בחינת רשת בתי הספר הדמוקרטיים בראי הפילוסופיה החינוכית של ג'ון דיואי.
 • פרשנויות שונות לדמותו של אברהם אבינו - פיתוח יחידת לימודים
 • 'עשו שונא ליעקב?' יחסי דיאלוג בין הרומן עשו למאיר שלו לבין הסיפור המקראי
 • הפדגוגיה הביקורתית של פאולו פריירה וממשיכיו והתרומה האפשרית שלה לחינוך בגיל הרך בישראל
 • זו דרכו של עולם – שאלת משמעות החיים כפי שמשתקפת בספרו של אופיר טושה גפלה, ביום שהמוסיקה מתה
 • החלומות ביצירתו של תומאס מאן יוסף ואחיו בזיקה לסיפור המקראי
 • שפת הלב החושב, שפת השכל המרגיש: שפתו הייחודית של פרימו לוי בייצוג זיכרון אושוויץ