מרחב משאבים, יעץ

 

מרחב המשאבים הפדגוגיים והיעץ כולל אוספים של תוכניות לימודים עדכניות וחומרי הוראה-למידה לצרכים פדגוגיים דידקטים. במרחב המשאבים מוצעים שירותי יעץ והדרכה של יועצים מומחים, דיסציפלינאריים ופדגוגיים (בתחומי דעת שונים), המסייעים בכל תחומי הלימוד האקדמיים והמעשיים כמו קריאת מאמרים, עזרה בהכנת עבודות סמינריוניות, עזרה בהכנת יחידות הוראה לקראת העבודה המעשית בבתי הספר, והכנת פרוייקטים של סוף שנה בתחום העבודה המעשית.

מרחב זה מציע שרותי ייעוץ (על פי תאום מראש):

  • ייעוץ אקדמי לביצוע מגוון המטלות האקדמיות (סלאו"ר) - מקריאת מאמר ועד כתיבת עבודה סמינריונית.
  • ייעוץ מתודולוגי וסטטיסטי לתמיכה בעבודות מחקר.
  • ייעוץ בעיבוד תכני למידה/הוראה בתחומי דעת שונים: תרבות ישראל, הוראת המדעים, היסטוריה, ספרות ילדים, ניצני אוריינות, מתמטיקה, מחול, יישומי מחשב, עיצוב הסביבה הלימודית.
  • ספריית משאבי למידה/הוראה אוסף עשיר בנושאי הוראה/למידה שונים בתחומים הבאים: הגיל הרך, חינוך מיוחד, חינוך מתמטי, תרבות ישראל, אוריינות ומדעים.

  

משעול - מרחב המשאבים ויעץ

לאה וילקוף
מתאמת מנהלית

03-6901244