מהו משעול?

 

בבניין משעול שלושה מרחבי יעץ מאובזרים בציוד טכנולוגי מתקדם:

קומה א. מרחב המולטימדיה

מרכז קולנוע: 03-6902364
מרכז העריכה הדיגיטלית: 03-6905415
מרכז המוסיקה: 03-6902363


קומה ב.
מרחב משאבי הוראה למידה

03-6901271
 03-6902362

 
קומה ג. מרחב העיצוב

03-6901293
03-6902397
03-6902809