הנצחה

 

כניסה לאתר הנצחה

 מהות הפרויקט הנצחה

 

פרויקט הקדשת עבודה סמינריונית למשפחה שכולה הוקם למען השגת היעדים הבאים:

הנצחת הנופלים במערכות ישראל ובשירות הצבאי, הבעת מחווה למשפחות שכולות, וקירוב סטודנטים לנושא השכול.

הפרויקט פועל במכללת סמינר הקיבוצים, בשיתוף ארגון "יד לבנים".

יוזם הפרוייקט הוא אדיר זלצר, מחנך ומורה להיסטוריה. שותפים בהקמתו ובתפעולו הם גב' נגה ניב, דיקנית הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים, ומר מוטי שלו, מנכ"ל ארגון "יד לבנים".

הרעיון העומד בבסיס הפרויקט הוא כי סטודנט או סטודנטית, שכתבו עבודה סמינריונית מצטיינת, יקדישו אותה למשפחה שכולה. הנחות היסוד של הפרויקט הן, כי עבור משפחה שכולה קבלת עבודה עם הקדשה אישית מידי סטודנט, עשויה לחמם את הלב. עבור הסטודנט הפרויקט מזמן אפשרות לתרום דבר מה אישי, פרי מאמציו האקדמיים.