קורסי חובה עיוניים בתקשורת וקולנוע

שנה א'

המבע הקולנועי

מרצים:

ארז דבורה

התפתחות הקולנוע כמדיום, התבוננות ביוצרים חשובים בקורות הקולנוע, תרומתם לשפתו לסגנונותיו ולמחשבת הקולנוע.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תולדות הקולנוע

מרצים:

יהודה סתיו

שלבים וציוני דרך מהותיים ומרתקים בהתפתחות השפה הקולנועית וכיצד השפיעו ומשפיעים עיצבו ומעצבים את הקולנוע העכשווי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתקשורת המונים

מרצים:

ד"ר שרון אשכנזי

הצגת מושגי יסוד, מודלים ותיאוריות בסיסיות בתקשורת; הכרת אמצעי התקשורת והשימוש בהם. פיתוח יכולת בחינה ביקורתית של השימוש באמצעי התקשורת.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

היסטוריה של אמצעי התקשורת

מרצים:

ד"ר אלה באואר

הצגה וניתוח המהפכות התקשורתיות המרכזיות: והשפעותיהן החברתיות-תרבותיות. מעקב אחרי התפתחות אמצעי התקשורת ההמוניים: העיתון, הרדיו, הטלוויזיה ומדיה חדשה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאוריות ומודלים בתקשורת

מרצים:

ד"ר שרון אשכנזי

הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים הנוגעים לתחום התקשורת ומספקים נקודות מבט שונות (ביקורתיות, סוציולוגיות וטכנולוגיות) באשר למקומה, תפקודה ובעיקר השפעתה של תקשורת ההמונים בחברה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תחנות בקולנוע ישראלי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

תולדותיו ומאפייניו של הקולנוע הישראלי; ניתוח תרומתו של הקולנוע בעיצוב, שיקוף ו"עיוות" החברה והתרבות הישראלית; הדרכים הפואטיות הבולטות שבמסגרתן עוצב הקולנוע הישראלי לדורותיו.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

שנה ב'

מבוא לתאוריות בטלוויזיה

מרצים:

ד"ר נאואל ריבקה

 

הקורס ידון בהתפתחותם של ז'אנרים טלוויזיוניים מראשית הטלוויזיה עד ימינו תוך התעמקות במספר ז'אנרים פופולאריים. הקורס יתמקד בקודים ובכללים הבלתי כתובים של כל ז'אנר אבל גם ביחס לקונטקסט ההיסטורי והפוליטי בתוכו הם צמחו.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תקשורת וחברה בישראל

מרצים:

ד"ר שרון אשכנזי

בקורס ב נבחן באופן ביקורתי את הנחות הייסוד שקנו להן אחיזה בחברה הישראלית בדבר הקשר ויחסי הגומלין בין תקשורת המונים בישראל לבין חברה ופוליטיקה, נתמקד במבנה הכוח בחברה ובנגישות והדרה של הקבוצות החברתיות השונות ובאופנים שמנגנונים אלו באים לידי ביטוי בתקשורת הישראלית
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לקולנוע תיעודי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

הקורס יתעכב על התחנות המרכזיות בהתפתחות הקולנוע התיעודי העולמי, על הגישות המרכזיות לגבי מהותו של הסרט התיעודי, הדמיון והשוני האתי והאסתטי שבינו לבין הקולנוע הבדיוני תוך הכרת הסרטים החשובים שנוצרו במסגרתו בארצות הברית ואירופה
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאוריות קולנועיות א+ב וקריאה מודרכת

מרצים:

ארז דבורה

סקירה של עמדות תיאורטיות מרכזיות המנסות להבין את תפקידו, ייחודו ומשמעותו של המדיום הקולנועי. באמצעותן אפשר להבין את ייחודו של הקולנוע כמדיום אמנותי, יחסו של הקולנוע למציאות? באיזו מידה הקולנוע הוא גם שפה? מהי המשמעות הפוליטית והמוסרית של הטכנולוגיה והסגנון הקולנועי? מהו מעמדו של היוצר?
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תקשורת ולשון

מרצים:

ד"ר דויד לביא

הקורס עוסק באופנים אשר בהם משמשת הלשון של כלי התקשורת ככלי לעיצוב תודעה, ובוחן את אופני השיח של כלי התקשורת בישראל. בין הנושאים אשר בהם יעסוק הקורס: ז'אנרים עיתונאיים, משלבים לשוניים בדיווח העיתונאי, מטאפורות, סמנטיקה, סמיוטיקה, אובייקטיביות וסובייקטיביות, הטיות וסובייקטיביות מוסווה, עריכה עיתונאית, פסיכולוינגיוויסטיקה בלשון התקשורת ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שנה ג'

תקשורת, משפט ואתיקה

מרצים:

ד"ר דויד לביא

מטרות הקורס: הקניית מושגי יסוד בתחום משפט המדיה ומפגש עם היבטים משפטיים של הפעילות בענף. הקניית יכולת לקרוא טקסט משפטי: חוק, פסק-דין, חוזה.חיזוק המודעות להיבטים משפטיים בתחום המדיה ברובדי הייצור והצריכה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בקולנוע עולמי עכשווי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

הקורס סוקר מגמות וסוגיות בקולנוע הישראלי של שני העשורים האחרונים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי