תכנית הלימודים

היקף הלימודים ומבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך הוא 44 ש"ס) שעות סמסטריאליות). 
התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים משלוש חטיבות לימוד:

חטיבה א: ניהול ופיתוח ארגוני
החטיבה עוסקת בהיבטי ניהול שונים: שיווק, מערכות מידע, היבטים משפטיים, היבטים כלכליים והתנהגות ארגונית. הקורסים בחטיבה זו מתמקדים בזיקה שבין הנושאים המפורטים לבין ניהול מסגרות חינוך.

חטיבה ב: מדיניות חינוך
החטיבה עוסקת בהבהרת המושג "מדיניות חינוך" בהיכרות עמו, ובניתוח סוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם. הקורסים בחטיבה זו עוסקים בחברה הישראלית, בפרספקטיבות היסטוריות וחברתיות של מדיניות החינוך, ובהיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של מדיניות זו.

חטיבה ג: מנהיגות חינוכית
החטיבה עוסקת במרכיבים הקשורים בתפקיד המורחב של המנהל כמנהיג חינוכי-ערכי, כיזם חברתי, כמנהיג קוריקולרי, כמקדם שינויים, כמטפח סגל וכאיש מינהל וארגון.

ימי הלימודים
הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע. 
בימי ד' בין השעות 19:15-08:30 
בנוסף, בשנה הראשונה יתקיימו בסמסטר קיץ(יולי-אוגוסט) לימודים של 7 שבועות בהיקף של יום בשבוע, בין השעות 14:00-08:00

הערה: הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יתחייבו ללמוד תכנית מלאה ולהשלים את לימודיהם בתוך שנתיים.