מרצים

ד"ר אבשלום אדרת
פרופ' נמרוד אלוני
ד"ר גיל בן בצלאל
ד"ר ליאורה גביעון
ד"ר קובי גוטרמן
ד"ר רבקה ודמני
ד"ר דלית לוי
ד"ר ניר מיכאלי
פרופ' דן סואן
ד"ר יוסי פלד
ד"ר אירית פלדמן-לוי
עו"ד אליעזר פני-גיל
ד"ר מיכל קרן
ד"ר שגית שלה-לוין
ד"ר דב אורבך
ד"ר אלון הסגל
ד"ר רינת ארביב-אלישיב
ד"ר רונית שניידר