תקצירי קורסים על פי חטיבות

חטיבה ראשונה: ניהול ופיתוח ארגוני - 14 ש“ס
החטיבה עוסקת בהיבטים ניהוליים שונים, כגון: שיווק, מערכות מידע, היבטים משפטיים, היבטים כלכליים, התנהגות ארגונית. הקורסים ממוקדים בזיקה שבין נושאים אלה לניהול מסגרות חינוכיות.

חטיבה שנייה: מדיניות חינוך - 10 ש“ס
חטיבת מדיניות החינוך עוסקת בהבהרת המושג, בהיכרות ובניתוח של סוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם. החטיבה כוללת קורסים על החברה הישראלית, על פרספקטיבות היסטוריות וחברתיות של מדיניות החינוך וקורסים בהיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של מדיניות זו.

חטיבה שלישית: מנהיגות חינוכית - 10 ש“ס
חטיבה זו עוסקת במרכיבים הקשורים בתפקיד המורחב של המנהל כמנהיג חינוכי-ערכי, כמנהיג קוריקולרי, כמקדם שינויים, כמטפח סגל, וכאיש מינהל וארגון.

לימודים מתודולוגיים - 6 ש“ס

סדנת עבודת גמר - 4 ש“ס

 

לרשימת התקצירים של "אשכול קורסי בחירה".