מחקר על מרכז מהו"ת

 

סקר שביעות רצון – סטודנטים של מרכז מהו"ת / ד"ר נעמי וורמברנד, מנהלת מרכז מהו"ת, יולי 2007

לפני כחודשיים התקבלה החלטה בצוות ההסברה של מרכז מהו"ת (הכולל 5 סטודנטים של המרכז) לערוך סקר שביעות רצון בקרב הסטודנטים של המרכז.
לצורך כך, חיברו הסטודנטים שאלון והוא הועבר ע"י יחידת המחקר באמצעות "מערכת שאלונים מקוונת" המאפשרת מתן תשובות דרך המחשב, באופן אנונימי.

התקבלו תשובות מ 78 סטודנטים של המרכז (כשליש מהמספר הכולל).
להלן עיקרי הממצאים:
1. המשיבים הם מקרב שנים א'- ג', מחציתם שנה א'.
2. המסלולים העיקריים בהם לומדים המשיבים: גיל רך, חינוך מיוחד, חינוך יצירתי וחינוך גופני (בהתאמה).
3. תדירות הביקורים במהו"ת: 35% - לפחות פעם בשבוע, 22% - לפחות פעם בחודש, 29% פעם - פעמיים בסימסטר. רק 14% מהם מבקרים במרכז באופן חד פעמי או בכלל לא.
4. המטרות שלשמן מגיעים הסטודנטים למהו"ת (כל משיב יכול היה לתת מספר תשובות):
59% - עצה ותמיכה
54% - עזרה מקצועית
44% - לשבת וללמוד
40% - בשביל החברה
26% - הקפה והכיבוד
5. מה כדאי לשמר ומה כדאי לשנות במהו"ת?
הסטודנטים נשאלו 2 שאלות פתוחות. להלן מוגשת תמצית התשובות העיקריות:
שאלה ראשונה: מהם הדברים שחשוב לך לשמר במרכז, ומהווים את כוח המשיכה העיקרי במקום?
כל התשובות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, התמקדו באווירה אינטימית, ביתיות, אנרגיות חיוביות, איכפתיות, אהבה. צוות שמוכן להקשיב, לתת כתף וייעוץ מקצועי.
"במקום זה אני מוצאת נחלה... מנוחה מנטלית, כללית ואף נפשית". "הפנים המחייכות שתמיד מחכות שם".

שאלה שניה: מה היית משנה במהו"ת?
רוב התשובות התמקדו בעובדה שמהו"ת גדלה מאד מבחינת היקף הפעילות, וחדר מהו"ת איננו מצליח לשרת את כל הצרכים. המקום עמוס מדי (מהו"ת, מכינה, פסיכומטרי), רועש מדי (תאי הלמידה אינם סגורים), הצוות עסוק מדי (אין מספיק שעות לצוות כדי שיעמוד בכל הדרישות).
לכן, הסטודנטים מציעים להגדיל את המקום, לאטום את החדרים, להפריד את מהו"ת משאר הפעילויות שלה, להוסיף שעות לצוות.
הועלו מספר נקודות נוספות לשינוי אולם הן מעטות ופחות עקרוניות.
6. השתלבות בפעילות של מהו"ת
הסטודנטים התבקשו לתת תשובה לשאלה "האם היית מעוניין להשתלב באיזשהו אופן בפעילות של מהו"ת?
51% ענו בחיוב, 49% ענו בשלילה.
כאשר נשאלו על כך בשאלה פתוחה, התשובות נחלקו ל-3 סוגים עיקריים:

  • סטודנטים שמוכנים לקחת חלק ואף מציעים באיזה אופן.
  • סטודנטים שמוכנים לקחת חלק אולם מבקשים מהמרכז להגדיר יעדים.
  • חלק ניכר של הסטודנטים אמרו שהם מאד מאד עמוסים בלימודים ואין להם אפשרות לקחת על עצמם עול נוסף, למרות רצונם לעשות זאת.