מרכז מהו"ת

 

תחומי העשייה ואי-העשייה של מרכז מהו"ת במרחב המכללה ומחוצה לו

תחום מה מהות עושה בתחום מה איננה עושה בתחום
קבלה או הוצאה של סטודנטים מהמכללה  הפסיכולוגית של מהו"ת בוחנת את האבחונים שמביאים הסטודנטים.
סטודנטים רבים אינם מצהירים על הלקות לפני תהליך הקבלה, ועל כן כל מסלול אמור לפתח כלים משלו כדי לבחון את התאמתם של כל המועמדים שלו למסלול.
מהו"ת איננה מחליטה על קבלה של סטודנט למכללה (עליו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים) או למסלול (עליו לעבור תהליך קבלה רגיל במסלול). מהו"ת איננה מתערבת בשום פנים ואופן בתהליך של הוצאת סטודנט מהמכללה או מהמסלול (תפקיד השייך לצוות של המסלול בלבד).
 
אבחונים לאלה המתלבטים האם לעשות אבחון- ניתן ייעוץ לפני קבלת ההחלטה, וכן יעוץ לגבי סוג האבחון שכדאי לעשות (דידקטי, פסיכודידקטי, הפרעת קשב, בדיקה רפואית אחרת).
לאלה שכבר עברו אבחון- נעשה ניתוח של האבחון וממנו נגזרת תכנית סיוע מותאמת.
 במהו"ת לא נערכים אבחונים (הסטודנטים מופנים לשירותי חוץ). המרכז איננו רשאי להעביר מידע אודות תוצאות האבחון לסגל המכללה אלא ברשותו או הסכמתו של הסטודנט.
קורסים אקדמיים מותאמים במכללה מתקיימים קורסים יעודיים לסטודנטים של מהו"ת:
• קורס באנגלית עם תוכנת הקראה בהתאם לרמות הנדרשות
• 2 קורסים בלשון (שנה א' ו ב')
• קורס "לקויות למידה בראי האומנות" המחליף קורס אקדמי אחר במספר מסלולים
 לא ניתנים שיעורים בהוראה מתקנת (כגון טיפול בשגיאות כתיב).
לא ניתנים שיעורי עזר למתקשים במקצועות השונים.
אין הכנה למבחנים או חזרה על החומר הנלמד בכתה.
אין "שירותים טכניים" כגון תיקון שגיאות כתיב בעבודות.
אסטרטגיות למידה קורס אסטרטגיות למידה לחונכי מהו"ת.
הוראת האסטרטגיות לחניכים ע"י חונכי מהו"ת.
סדנאות קבוצתיות להדרכת החונכים וליווי אישי של חונך-חניך לפי הצורך.
 
עזרי לימוד זמינות ונגישות לעזרי למידה כגון מחשבים פעילים במהו"ת, ספרי עזר, תכנות הקראה, חדרי למידה שקטים, הפנייה אל מקורות סיוע במכללה.  

יעוץ ותמיכה אישית לסטודנטים
• שיחות אינטק לכל סטודנט חדש המצטרף למהו"ת, והמשך מעקב לאורך השנה.
• שיחות יעוץ אישי לפי הצורך
• "שיחות חולין" עם עמיתים ועם הצוות המתקיימות באופן שוטף סביב "השולחן העגול" של מהו"ת
• טיפוח מיומנות של סינגור-עצמי לצורך מגע ראוי עם צוות המורים
• הפנייה לטיפול פסיכולוגי, לפי הצורך. אין טיפול פסיכולוגי בתוך המרכז.
אין שיחות אישיות קבועות לאורך זמן (במתכונת טיפולית קבועה).
אין טיפולים פרא-רפואיים מכל סוג שהוא.
יעוץ לצוות המרצים שיחות משותפות של איש סגל המרכז, מרצה והסטודנט לצורך התייעצות אודות קשייו של הסטודנט. מהו"ת איננה מקיימת שיחות עם מרצים אודות סטודנטים, ללא הסכמתם של הסטודנטים ובנוכחותם.
התאמות בדרכי למידה והערכה מהו"ת בוחנת באופן שוטף את מדיניות מתן ההתאמות במכללה.
רצ"ב מסמך נפרד המפרט נושא זה.
 כאשר סטודנט מביא אבחון המזכה אותו בהתאמות, לא מתבצע "אימוץ אוטומטי" של ההמלצות, אלא הן נבחנות לאור המיומנויות להן יידרש הסטודנט במסגרת עבודתו כמורה בעתיד.
שיתוף פעולה עם גורמי חוץ  מהו"ת מקיימת מספר פרוייקטים מחוץ למכללה:
הקמת מרכזי מהו"ת בבתי ספר על יסודיים
הסברה בנושא לקויות למידה בכנסים, בתקשורת ועוד.
 
מחקר ביצוע מחקרים אודות לקויות למידה והפרעת קשב ומחקרים אודות תחומי הפעילות השונים של המרכז, בשיתוף גורמי מחקר שונים.  

 


 

 

 

צור קשר

ענת רייכנברג
מזכירת מהו"ת

03-6901290
03-6902361