הזמנת תדפיסים

 

מרצים המעוניינים להעלות תדפיסים למערכת הספרייה מוזמנים לשלוח בקשה בדואר אלקטרוני בצרוף קובץ סרוק בפורמט PDF כולל פרטים ביבליוגרפיים מלאים, שם המרצה ושם הקורס.

ראו להלן את מדיניות השירות המפורטת.

בכדי להבטיח העלאת התדפיסים עד מועד תחילת הקורס, יש לשלוח את הבקשות מוקדם ככל האפשר במהלך חופשת הקיץ/חופשת הסמסטר ולא יאוחר משבועיים לפני מועד פתיחת הקורס.


מהו תדפיס

 • תדפיס הנו פרק מתוך ספר, מאמר מתוך כתב עת או פרסום אחר המהווה חומר קריאה נדרש או מומלץ קורס.
 • תדפיס הינו קובץ בפורמט PDF אשר נסרק למערכת "חיפושאחד" (ממשק החיפוש של הספרייה) כתמונה בשחור/לבן ויכול לכלול יותר מעמוד אחד.
 • את התדפיס ניתן לפתוח ולקרוא בטקסט מלא דרך אתר הספרייה או מרחוק באמצעות הזדהות על-ידי שם משתמש (תעודת זהות) וסיסמה (תאריך לידה).
 • לאיתור תדפיס במערכת "חיפושאחד" ניתן לבצע חיפוש:
  לפי שם התדפיס - יש לבחור בתיבת הגלילה "בכל מקום" את "כותר (שם הפריט)"
  לפי שם המרצה - יש לבחור בתיבת הגלילה "בכל מקום" את "מרצה (לאיתור תדפיסים)".
  ניתן לצמצם את התוצאות בסרגל בצד ימין לפי מרצה/קורס ובאפשרויות נוספות לבחור את הקורס הרצוי.

אופן ההגשה

 • יש לשלוח בדואר אלקטרוני קובץ סרוק בפורמט PDF בצירוף הפרטים הביבליוגרפים המלאים וכן פרטים מלאים של המרצה, כולל שם הקורס שאליו מיועד התדפיס.
 • אם אין ברשותכם תדפיס סרוק ניתן להביא צילום של התדפיס לספרייה (להקפיד על צילום איכותי ככל הניתן). יש לצרף את הפרטים הביבליוגרפים המלאים של התדפיס וכן פרטים מלאים של המרצה, כולל שם הקורס שאליו מיועד התדפיס.

לבירורים נוספים ניתן לפנות בטלפון או בדואר אלקטרוני:
03-6902341
tadpisim.lib@smkb.ac.il

שימוש ביצירות מוגנות לצורכי הוראה ומחקר

השימוש ביצירות מסוגים שונים במסגרת פעילות אקדמית, שעיקרה הוראה ומחקר, הינו בעל חשיבות עליונה למוסדות להשכלה גבוהה. שימוש ביצירות לצרכים אקדמיים שונה במהותו מכל שימוש אחר ביצירות, שכן הוא חיוני לפעילות האקדמית, ומכאן אף לקיומה של חברה נאורה ומשכילה ולהכשרתם של חוקרים ויוצרים חדשים.

חלק מהיצירות שבהן נעשה שימוש במוסדות להשכלה גבוהה מוגן בזכויות יוצרים, ולכן השימוש בהן צריך להיעשות בכפוף לחוק זכות יוצרים 2007, לעקרונות שהוא מגדיר כ”שימוש הוגן” ועל בסיס ההנחה כי השימוש ביצירה נעשה בתום לב, בסבירות, ובשים לב למכלול התנאים, הצרכים והדרישות בכל מקרה נתון.

חוק זכות יוצרים

אם בכוונתכם לסרוק חומר באופן עצמאי לצורך שילובו באתר הקורס, למסור חומר לצילום לצורך שילובו במקראה, או למסור חומר לספרייה לצורך סריקה כתדפיס ושילובו במערכת חיפוש אחד (ממשק החיפוש של הספרייה), עליכם לעמוד בהגדרות השימוש ההוגן.

השימוש ההוגן נבחן על-פי השיקולים הבאים:

 • מטרת השימוש ואופיו: האם מדובר בשימוש לצורך הוראה בקורס הנלמד במכללה, או למחקר. אופי היצירה שבה נעשה השימוש: האם היצירה נושאת אופי אקדמי, האם מדובר בספר שנכתב במטרה לשמש ספר לימוד, האם היצירה כוללת בעיקר נתונים, טבלאות וכו'. אם קיימת גישה לחומר באמצעות האינטרנט, תועדף אפשרות זאת.
 • היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה: האם השימוש הוא מידתי, בהיקף סביר הנחוץ לצורך ההוראה או המחקר. (ראה לעיל "זיהוי מהיר").
 • השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה: האם יצירת עותקים של היצירה אינה מהווה תחליף ליצירה המקורית ואינה פוגעת כלל בשוק שלה, או פוגעת פגיעה קלה בלבד.
 • מתן קרדיט: האם ניתן קרדיט ליוצר היצירה בה נעשה שימוש, באמצעות ציטוט ביבליוגרפי מלא.

זיהוי מהיר של שימושים מותרים שייחשבו כשימוש הוגן:

 • שימוש בכ-חמישית מתוך ספר - עד 20%
 • שימוש במאמר אחד מחוברת של כתב-עת או מספר שהוא אסופת מאמרים
 • שימוש ביצירה שאינה ניתנת לחלוקה, בשלמותה (כגון: תמונה, צילום, טבלה, תרשים, שיר)

אף שימושים שאינם נכנסים לכללים, עשויים להיחשב כהוגנים ועל-כן מותרים, אך הם מחייבים שיקול דעת נוסף בהתייחס למכלול אמות המידה.

הנהלת המכללה קבעה כי הערכת ההיתר לשימוש בחומר מוגן, לצורך הכנת תדפיסים, תיעשה ישירות בין המרצה לבין האחראי/ת בספרייה על הכנת התדפיסים. במקרים בהם כללי הפעולה אינם מניבים מסקנה ברורה, תועבר ההכרעה למנהל/ת הספרייה, ולראש/ת המחלקה או ההתמחות הרלוונטי/ת.